27listopad2020

header-actual2

 
Projekty
Vzdělávání

Vzdělávání

Se školním projektem v Mushapu chceme žákům zajistit dobré vzdělání, abychom jim a zároveň celé vesnici umožnili lepší možnosti do budoucna. Školní docházku nabízí ADH zdarma, vyučování se tak mohou účastnit i děti z těch nejchudších rodin. Prostřednictvím kvalitních pedagogů se ADH snaží vytvořit dobré vztahy mezi učiteli a žáky a podporovat individuální přístup k dětem. Učební plán naší oficiálně uznané školy odpovídá státním směrnicím, vyučovacím jazykem je už od první třídy francouzština.

kvě 2020

Kdo by měl platit provozní náklady školní výuky?

Pokud stavíte školu v Kongu a necháte ji zaregistrovat ministerstvem školství, jako v našem případě „Agro-veterinární škola ITAV ADH Mabala“, neznamená to automaticky, že učitelé jsou placeni státem. Od začátku roku 2020 nabízí nová vláda v Kongu více bezplatného základního vzdělání. Pokud na druhou stranu otevřete novou střední školu, jako je naše škola v Mabale, znamená to, že rodiče musí nejprve platit školné. Pokud však chcete nabízet bezplatné vzdělávání, jak se snažíme z dobrého důvodu, musíte najít jiný způsob, jak financovat platy učitelů. Nejprve naše partnerská organizace BBK zaplatila učitelům, ale pak to již nemohla udělat. ADH přijal tento návrh zákona od dubna 2019, což pro nás znamená obrovský tlak. Přestože zemědělský projekt připojený ke škole již přispívá k údržbě školy, není nikde dostatečně blízko k pokrytí všech nákladů. Proto doufáme a děláme vše pro to, aby stát brzy zaplatil své vlastní učitele, protože nakonec je to státní škola. Uzavření kvůli pandemii COVID-19 dělá otázku financování ještě naléhavější.
Kdo by měl platit provozní náklady školní výuky?
dub 2020

I naše škola v Mabale byla kvůli koronaviru uzavřena

Uzavření se týkalo všech škol a univerzit v Demokratické republice Kongo od března tohoto roku. I v Kongu, podobně jako na celém světě, šlo o zcela bezprecedentní situaci, na kterou nebyla země vůbec připravena. Mezi konžským venkovem a rozvinutým světem však existuje jeden podstatný rozdíl. Bez připojení k internetu bylo pro učitele a studenty v Mabale pokračování výuky zhola nemožné.
I naše škola v Mabale byla kvůli koronaviru uzavřena
lis 2019

Praktický výcvik studentů chovatelského oboru na nedaleké farmě

Studenti oboru chovatel absolvovali svou první praxi na nedaleké farmě místní dřevařské společnosti „Sodefor“, která také příležitostně pomáhá našemu projektu.
Praktický výcvik studentů chovatelského oboru na nedaleké farmě
říj 2019

Praktické pokyny pro pěstování pro studenty zemědělského odvětví

Tak se nám splnil velký sen: zemědělský projekt ve znamení udržitelného rozvoje, z něhož mají všichni prospěch. - Vytváří pracovní místa, podporuje matky a jejich rodiny, je užitečnou praxí pro studenty a přináší příjem pro školu. Naším cílem je rozšířit tento projekt a dosáhnout tak pro školu co největší nezávislost.
Praktické pokyny pro pěstování pro studenty zemědělského odvětví
zář 2019

Začátek druhého školního roku na 'Zemědělskochovatelskou střední školu ITAV ADH Mabala'

V září zahájila naše střední škola v Mabale svůj druhý školní rok a přidala 9. ročník k 7. a 8. ročníku, které jsme měli již loni. Poskytuje vzdělání celkem 286 studentům, 180 chlapcům a 106 dívkám, kteří na rozdíl od studentů ostatních škol v Kongu neplatí žádné školné. Kromě běžných předmětů státních osnov začali studenti svoji první zemědělskou a chovatelskou praxi.
Začátek druhého školního roku na 'Zemědělskochovatelskou střední školu ITAV ADH Mabala'
čec 2019

Návštěva školy v Mabale

Když Wolfgang dorazil na letiště v Nioki, přivítal ho místní starosta, pan Mario, Mama Annie, členové BBK (naší partnerské organizace) a učitelé i studenti naší školy. Živá hudba, písně a velký uvítací transparent jasně dokazovaly, jak moc si místní nové školy váží. Wolfganga zvlášť dojal osobní dárek od studentů, malá umělá bonsai. V Mabale, na školních pozemcích, pak 290 studentů, 11 učitelů a ředitel školy, pan Philemon, společně prezentovali písně, básně a scénky, které se studenti naučili ve francouzštině a některé dokonce i anglicky. Naše Zemědělsko – chovatelská škola “ITAV ADH Mabala” je oficiálně registrovaná jako státní škola. Jak je už to ale v Kongu u nových škol bývá, stát neplatí žádné náklady. ADH proto hradí nejen všechny mzdové náklady, ale i daňové odvody za učitele.
Návštěva školy v Mabale
kvě 2019

Školy v Mushapu a Tshikapě

Gilbert a Francois jsou stále v kontaktu s řediteli škol v Tshikapě a Mushapu. Někteří z vás si asi vzpomenou na boje v Kasai, kde před 2 roky vyhnali příslušníci kmene Tshokwe členy ostatních kmenů z Mushapa a okolí. Tím se naše škola v Mushapu rozdělila na 2 části. Většina obyvatel, učitelů i žáků byla nucena uprchnout do Tshikapy, kde se jim podařilo pronajmout školní budovu, v níž probíhá vyučování bývalých mushapských žáků v odpoledních hodinách. Kmen Tshokwe, který zůstal v Mushapu, využívá naše školní budovy k výuce svých dětí. My stále podporujeme školu v Tshikapě, jelikož jako uprchlíci z Mushapa přišli o všechno a jen obtížně shánějí prostředky k živobytí.
Školy v Mushapu a Tshikapě
zář 2018

Otevření Zemědělsko – chovatelské školy ADH v Mabale

Dvě školní budovy, v každé tři třídy, a další budova s ředitelnou a sborovnou – vše dokončeno tak, že jsme již letos v září mohli přivítat první studenty. Vzhledem k tomu, že stavba začala před pěti měsíci, jedná se o neuvěřitelný výsledek, zvláště uvážíme-li obtížné podmínky v odlehlé venkovské oblasti. Jsme velmi vděčni za to, jak všichni zúčastnění vzali věc za svou a naplno se zapojili. Škola se jmenuje ITAV – ADH Mabala (ITAV = Institute Technique Agro- Veterinaire). (foto: Někteří z 260 žáků včetně 15 pygmejských dětí)
Otevření Zemědělsko – chovatelské školy ADH v Mabale

Strana 1 z 7

  Abychom výrazně zlepšili vyhlídky dětí (a tím i jejich rodin!), dali jsme si za cíl umožnit dětem dobré vzdělání a všestranně je podporovat.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit