12srpen2022

about-us-Header
 

Naše cíle

Podstatou dlouhodobého úspěchu našich projektů je zajištění jejich životaschopnosti a nezávislosti na naší podpoře.

Spolupráce je klíčová

Abychom toho dosáhli, snažíme se především o včasné zapojení místního obyvatelstva do projektu. Lidé získají ke škole pozitivní vztah zejména tehdy, když ji přijmou za svou. S tím také stojí a padá dlouhodobý úspěch projektu. Jedině v případě, že většina obyvatelstva přijme za školu společnou zodpovědnost, může projekt v duchu ADH pokračovat dále – provoz školy bude moci fungovat i bez nás a my se pomalu stáhneme zpět, abychom začali s dalšími projekty.

Participací k nezávislosti

Abychom tohoto žádoucího stavu docílili co nejdříve, ustanovili jsme výbor tvořený nejdůležitějšími a nejschopnějšími osobami, které žijí v Mushapu. Výbor se skládá z obou náčelníků, manažera ADH působícího dlouhodobě přímo v místě, ředitele školy a jednoho zástupce z řad rodičů. Výbor má zajistit dohled nad projektem a jeho bezproblémové fungování. Kromě toho nám také umožňuje respektovat zvyklosti v jednání s místními obyvateli v rámci tradiční kmenové kultury, které jsou pro spolupráci nezbytné.

Zemědělstvím k nepřetržitému financování

K udržení provozu školy je náš školní projekt spojen s projektem zemědělským. Paralelně fungující farma má přispět k dlouhodobému financování provozu školy. Vedle finančního přínosu má zemědělský projekt významně přispět ke zlepšení zásobování v oblasti. Navíc tak vznikne ideální příležitost pro praktickou výuku práce v zemědělství, kterou mohou využívat děti i dospělí. Vedlejším pozitivním důsledkem obou projektů je pak vytvoření nových pracovních míst pro místní obyvatele.

[1] OSN – Human Development Index (2013)

Image Gallery
Rodičovské schůzkySchůze výboruRostoucí ananasyTransport ananasů na dopravních kolechOficiální registrace naší školyRostoucí maniokové poleSázení semínek

  Kvůli špatné infrastruktuře je pro nás těžké prolomit začarovaný kruh chudoby a překonat řadu překážek ve vnitrozemí.

Budování školy pro Mushapo

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH