22září2021

about-us-Header
 

Naše cíle

Podstatou dlouhodobého úspěchu našich projektů je zajištění jejich životaschopnosti a nezávislosti na naší podpoře.

Spolupráce je klíčová

Abychom toho dosáhli, snažíme se především o včasné zapojení místního obyvatelstva do projektu. Lidé získají ke škole pozitivní vztah zejména tehdy, když ji přijmou za svou. S tím také stojí a padá dlouhodobý úspěch projektu. Jedině v případě, že většina obyvatelstva přijme za školu společnou zodpovědnost, může projekt v duchu ADH pokračovat dále – provoz školy bude moci fungovat i bez nás a my se pomalu stáhneme zpět, abychom začali s dalšími projekty.

Participací k nezávislosti

Abychom tohoto žádoucího stavu docílili co nejdříve, ustanovili jsme výbor tvořený nejdůležitějšími a nejschopnějšími osobami, které žijí v Mushapu. Výbor se skládá z obou náčelníků, manažera ADH působícího dlouhodobě přímo v místě, ředitele školy a jednoho zástupce z řad rodičů. Výbor má zajistit dohled nad projektem a jeho bezproblémové fungování. Kromě toho nám také umožňuje respektovat zvyklosti v jednání s místními obyvateli v rámci tradiční kmenové kultury, které jsou pro spolupráci nezbytné.

Zemědělstvím k nepřetržitému financování

K udržení provozu školy je náš školní projekt spojen s projektem zemědělským. Paralelně fungující farma má přispět k dlouhodobému financování provozu školy. Vedle finančního přínosu má zemědělský projekt významně přispět ke zlepšení zásobování v oblasti. Navíc tak vznikne ideální příležitost pro praktickou výuku práce v zemědělství, kterou mohou využívat děti i dospělí. Vedlejším pozitivním důsledkem obou projektů je pak vytvoření nových pracovních míst pro místní obyvatele.

[1] OSN – Human Development Index (2013)

Image Gallery
Rodičovské schůzkySchůze výboruRostoucí ananasyTransport ananasů na dopravních kolechOficiální registrace naší školyRostoucí maniokové poleSázení semínek

  Abychom výrazně zlepšili vyhlídky dětí (a tím i jejich rodin!), dali jsme si za cíl umožnit dětem dobré vzdělání a všestranně je podporovat.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH