12květen2021

header-actual2

 

Od roku 2000 umožňují naše výroční zprávy sledovat přehled vývoje našich projektů. Kromě shrnutí našeho aktuálního projektu tato sekce také zahrnuje již dokončené projekty. Můžete tak jít po stopách „Aktive Direkt Hilfe“ v Africe. Navíc zde každý měsíc zveřejňujeme nejnovější zprávy ohledně právě probíhajícího projektu.

Přehledy roku
kvě 2012

Budování školy pro Mushapo

Postavit v buši solidní budovu, není vůbec snadný úkol! Naše školní budova bude vůbec první taková stavba v celém regionu. Základy a podpůrné sloupy budou z betonu a železa a stěny z vypálených cihel. Díky nedostatečné infrastruktuře a velké bídě v této oblasti je pro nás každý krok k dosažení našich cílů velice obtížný. Ale nechceme se tím nechat odradit! Chce to spoustu trpělivosti a vytrvalosti, a díky Bohu za všechny naše přátele, kteří nás v našem úsilí podporují. Je to, jako kdybychom spolu sestavovali obrovské puzzle, složené z jednotlivých malých dílků, které do sebe přesně zapadají. Každý ten dílek je nezbytný, má-li vzniknout dokonalý obraz.

Před tím než jsme jeli do Mushapa, jsme se v Kinshase setkali s mnoha starými i novými páteli. Všichni projevovali velký zájem o náš projekt a zároveň i velkou ochotu nám pomoci. Např. letecká společnost CAA, která jako jedna z mála zajišt´uje lety mezi Kinshasou a Tshikapou (nejbližším velkým městem v sousedství Mushapa), přislíbila pravidelné sponzorství našich letenek, což je pro naši práci obrovská pomoc. Nadace Vodacom hodlá darovat školní lavice a stoly. Další lidé nás povzbudili finančními dary a zároveň pro nás chtějí najít další příznivce. Mockrát děkujeme za všechnu Vaši pomoc!

Několika sirotčincům a školám v Kinshase jsme darovali výukový materiál, sponzorovaný organizací „Activated Ministries USA“. Děti i ředitelé těchto zařízení z nich měli obrovskou radost. Jednou za rok věnujeme jednomu z těchto sirotčinců potraviny. Letos jsme jim darovali i oblečení a obuv a dále věci, které Anisska již nepotřebuje, jako je její kočárek, chodítko, ohrádku na hraní, hračky pro miminka a oblečení.

Lenka a Anisska v Praze navštěvovaly staré přátele a sponzory a našly i několik nových. Společně prezentovaly naši práci v jedné základní škole v Písku. O jejich návštěvě informovaly i místní noviny a později dostaly i pozvání k prezentaci ve škole v Praze. Děti byly Anisskou zcela fascinovány, většinou ještě nikdy neviděly malé africké dítě „naživo“. Všechny se s ní chtěly vyfotit a měly spoustu zajímavých dotazů.

Když Jos a Wolfgang přistáli v Tshikapu, zorganizoval Guy z farmy SADR setkání se dvěma řediteli školy, kteří jsou připraveni nám pomoci najít dobré učitele. Také se mu podařilo nakoupit a dopravit na farmu stavební materiál, např. železné pruty do základů a do sloupů, stavební dřevo, hřebíky, vlnitý plech na střechu, dveře a okna. Jean, vedoucí farmy, a jeho tým dopravili písek, štěrk, cement a vodu na parcelu a zahájili stavbu. Jean zorganizoval partu zedníků a dohlíží bedlivě na všechny stavební práce.

Děti měly velkou radost, že nás zase vidí, a potěšily je i drobné dárky, které jsme jim přivezli: plyšová zvířátka, míče a dobrůtky. Proběhlo zasedání školního výboru a setkali jsme se s náčelníkem Mbumbou Thumbou, abychom projednali další kroky. Obyvatelé Mushapa jsou za náš školní projekt velmi vděční – jednak proto, že dosud vůbec žádnou školu neměli, a také protože „naše“ škola bude výrazně odlišná od škol okolních. Děti tam běžně při vyučování sedí na větvích stromů nebo se mačkají na hliněné podlaze pod doškovou střechou částečně porušenou kvůli silným dešt´ům. Je šokující vidět, v jakých podmínkách se tu děti učí.

Všude se setkáváme se spoustou dětí, které mají obrovský potenciál, ale abychom ho mohly opravdu rozvinout, potřebují kvalitní vzdělání. A poskytovat takové vzdělání – to je přesně náš cíl! Chceme udělat něco proti chudobě a nedostatku péče o tyto mnohé děti, něco, co bude skutečně trvale fungovat. Naše škola bude postavena na pevných základech, se silnými zdmi a pevnou střechou a vybavena dobrými lavicemi a stoly. Plánujeme, že dvě třídy po 30 žácích budou chodit do školy dopoledne, dalších 2x30 odpoledne, celkem tedy poskytneme vzdělání 120 žákům. Nebudeme vyžadovat žádné školné, na rozdíl od ostatních škol v Kongu.

Chtěli bychom poděkovat také německé ambasádě za finanční podporu stavebních materiálů a farmě SADR za podporu logistickou. Michel je organizátorem, Guy pomáhá s důležitými kontakty a zajišt´ováním materiálu v Tshikapu, zatímco Jean řídí dělníky na stavbě, a to i v době, kdy sami nejsme přítomni.

Máme velmi dobrý pocit z toho, že jsme konečně začali se stavbou, ale je velice smutné vidět tolik dětí, které pobíhají bezprizorně a bez šance na řádné vzdělání. Moc bychom chtěli tu šanci poskytnou více dětem, ale k tomu potřebujeme podporu pro stavbu a provoz dalších tříd. Kdyby se Vám podařilo najít další přívržence a aktivní podporovatele tohoto úsilí, byli bychom Vám velice vděční.

Image Gallery
Mladá matka s dítětem a 30 kg manioku.Zasedání školního výboru.Vlnitý plech na střechu.Wolfgang, přecházející řeku Misangri do Shamubenze.Všechny děti měly radost ze speciální pochoutky– rozinek a oříšků!Jos (vlevo), Wolfgang a Jean (vpravo) přináší vzdělávací materiály řediteli školy.Výkopová jáma pro základy budoucí školy.Dvacet 200-litrových barelů vody na staveništi.Distribuce bezplatných vzděl. materiálů ve školách a sirotčincích v Kinshase.Poněkud odlišná škola v Shamubenze. V této třídě (3x5 m) sedí na zemi 45 žáků!Lenka a Anisska (vpředu vpravo) vyprávějí o našípráci v písecké škole.Tahle zmije, byla záhy zkonzumována hladovýmivesničany. Považují ji za opravdovou lahůdku!Bobo spravuje starý náklaďák;Zasedání školního výboru. Na návštěvě u náčelníka Mbumby Ntumby, kterého velmi potěšila nová kšiltovka.Železné pruty do základů a do sloupů.Staveniště: stan ostrahy, barely s vodou, písek a štěrkDřevěná prkna a trámy na střechu, dveře atd.Jos a Jean ve vykopaných základech.Potraviny a další dary pro sirotky.Maniok je nutné namočit, aby se zbavil kyselosti.Cihly jsou vytlačovány, vysoušeny a vypálovány.Wolfgang rozdává zaměstnancům SADRu drobné dárky pro jejich děti.

Přehledy roku

  2003 – 2004: Přišli jsme do Kinshasy po ničivé občanské válce v Kongu, dovezli do Afriky náš třetí kontejner a rozdělili potřebným humanitární pomoc.

10 výročí “Aktive Direkt Hilfe”

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH