21září2021

header-actual2

 
Vzdělávání
Vzdělávání

Vzdělávání

Se školním projektem v Mushapu chceme žákům zajistit dobré vzdělání, abychom jim a zároveň celé vesnici umožnili lepší možnosti do budoucna. Školní docházku nabízí ADH zdarma, vyučování se tak mohou účastnit i děti z těch nejchudších rodin. Prostřednictvím kvalitních pedagogů se ADH snaží vytvořit dobré vztahy mezi učiteli a žáky a podporovat individuální přístup k dětem. Učební plán naší oficiálně uznané školy odpovídá státním směrnicím, vyučovacím jazykem je už od první třídy francouzština.

úno 2017

Snížení počtu dětí ve třídách v Mushapu je nezbytností

Zástupce Ministerstva školství z Kamonie navštívil naši školu a požaduje přidat v 5. a 6. ročníku ještě jednu třídu, protože v současné době je v těch stávajících příliš mnoho dětí (přes 50). Máme celkem jen 10 učeben, proto se musíme zamyslet nad tím, jak vše nově uspořádat, abychom vyhověli požadavkům ministerstva. Ministerstvo je ochotno zaplatit další dva učitele, což je pro školu velká pomoc.
Snížení počtu dětí ve třídách v Mushapu je nezbytností
říj 2016

Máme více žáků než kdykoli dříve – celkem 567!

V tomto školním roce opět vzrostl počet žáků na prvním stupni naší základní školy. Školu nyní navštěvuje 275 chlapců a 202 děvčat, celkem 477 dětí. Na druhém stupni máme take více studentů, 53 chlapců a 37 dívek, dohromady jich je tedy 90. Tím se dostáváme k celkovému počtu dětí, které navštěvují naši školu, a to je 567! Je velmi povzbuzující vidět, jak si možnosti navštěvovat naši školu váží jejich rodiče.
Máme více žáků než kdykoli dříve – celkem 567!
srp 2016

Přípravy na nový školní rok

Všichni studenti našeho šestého ročníku, celkem 32, složili na konci školního roku úspěšně závěrečné zkoušky. Je to pro školu velký úspěch a současně důkaz, že naši učitelé i ředitel školy odvádějí společně velmi dobrou práci. Škola dostala oficiální název “E.P.A.D.H. MUSHAPO”, tedy “Ecole Primarire (‘základní škola’) ADH Mushapo.” Ředitel školy Pierre absolvoval postgraduální kurz ministerstva školství v Kamonii, pořádaný pro všechny ředitele škol v této oblasti. Dva dny před samotným začátkem školního roku proběhne ve škole setkání s žáky a studenty, což by mělo pomoci všem zúčastněným dobře se připravit na nadcházející školní rok.
Přípravy na nový školní rok
čvn 2016

Nové učebnice konečně dorazily

Učebnice, které jsme posílali z Kinshasy, konečně dorazily do Mushapa. A ve stejném čase se 32 studentů šestého ročníku vypravilo do Mungamba, aby složili závěrečné zkoušky.
Nové učebnice konečně dorazily
úno 2016

Fotbalové dresy pro FC Mushapo a pro školy v sousedních vesnicích

Jeden z našich německých sponzorů nám poslal sportovní dresy, fotbalové míče a pumpičky. Mohli jsme tedy vybavit dva týmy v naší škole a ještě se rozdělit se školami v sousedních vesnicích. Kdybychom měli vysvětlovat složité procesy, které bylo třeba podstoupit, aby se tyto materiály dostaly až do Mushapa, bylo by to opravdu na dlouho. Na druhou stranu – právě fotbalové míče si školáci sousedních vesnicích moc přáli, takže se nám tímto způsobem podařilo udělat ještě více radosti a přispět k dobrým vztahům mezi školami.
Fotbalové dresy pro FC Mushapo a pro školy v sousedních vesnicích
led 2016

Naše škola v Mushapu: roční přehled

Naši školu teď navštěvuje 440 studentů prvního stupně zcela bezplatně, což je v Kongu naprosto nevídané. Kromě toho máme 60 studentů na druhém stupni, jejichž rodiče platí školné. Úhrada školného vzešla z jejich vlastní iniciativy, protože pro děti je samozřejmě jednodušší chodit do školy přímo v Mushapu, namísto aby museli docházet do desítky kilometrů vzdálených škol. Celkem tedy naši školu navštěvuje 500 studentů. Učitelé i ředitel absolvovali během roku několik školení, která jim pomohla zlepšit jejich pedagogické dovednosti.
Naše škola v Mushapu: roční přehled
lis 2015

Naši učitelé dostali svoji první výplatu od státu

Pan Maker, ministr vzdělávání, s nímž se nám poštěstilo loni v Kinshase projednat některé záležitosti naší školy, přislíbil mj., že stát převezme starost o výplaty našich učitelů, protože škola byla zaregistrována jako státní. A nyní došel jeho slib naplnění: všech 10 učitelů i ředitel školy dostali svůj první státní plat! Dosud jsme jejich mzdy hradili sami. Je těžké si představit, jak obrovský je to zázrak, pokud neznáte místní poměry souvislosti, překážky a komplikace, které bylo třeba překonat. V zásadě všichni naši přátelé v Kongu neskrývali od začátku své pochybnosti a v podstatě tvrdili, že k převzetí finančních závazků vládou nemůže nikdy dojít. Jak nám Jean nedávno napsal, nikdo z místních nechápe, jak jsme toho dosáhli. Na žádné ze sousedních škol vláda učitele neplatí. Místní úřad ministerstva školství v Kamonii nařídil v naší škole dvoudenní prázdniny, aby si učitelé mohli dojít vyzvednout své peníze osobně do Tschikapy. První den urazili 60 km pěšky tam a druhý den zase zpět. Doufáme, že v budoucnu budou dostávat své peníze v Kamonii, vzdálené jen 40 km. Jsme nesmírně vděční za toto velké vítězství, které znamená mj. významný krok na cestě k nezávislosti naší školy. Dalším důležitým počinem je pak zvolení nového školního výboru. Výbor navrhl rodičům, aby se všichni zavázali k pravidelné úhradě malého příspěvku do pokladny školy. Rodiče skutečně souhlasili, že budou měsíčně platit 500 FC za každé dítě z rodiny (cca 50 eurocentů). Je to sice jen malá částka, ale má velký význam. Peníze budou použity na údržbu a provoz školy.
Naši učitelé dostali svoji první výplatu od státu
říj 2015

Iniciativa místních lidí

Pro školní rok 2015 – 2016 si rodiče zvolili nový školní výbor. Ani jeden z vesnických náčelníků nebyl letos do výboru zvolen, a to kvůli vzájemné nevraživosti a střetům, kterými v minulosti zatěžovali jednání výboru. Členové nového výboru rozhodli, že každá rodina bude malou částkou přispívat na provoz školy. Peníze bude spravovat pokladník podléhající kontrole předsedy výboru a ředitele školy. Tyto události přinesly Jeanovi i nám nové povzbuzení, protože se ukazuje, že místní začínají přebírat iniciativu. Nebáli se hlasovat proti rozhádaným vesnickým náčelníkům a místo nich zvolit zodpovědné zástupce obce. Tím se postavení školy v obci výrazně posílilo a stabilizovalo. První schůze školního výboru se bude konat 4. listopadu. Aktuální čísla z naší školy: 238 chlapců a 202 děvčat navštěvuje první stupeň, na druhém stupni studuje 33 chlapců a 27 děvčat, dohromady přesně 500 žáků.
Iniciativa místních lidí
  Podle Indexu lidského rozvoje OSN (Human Development Index (2012) má Demokratická republika Kongo nejnižší životní úroveň na celém světě.

Naše cíle

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH