21září2021

header-actual2

 
Vzdělávání
Vzdělávání

Vzdělávání

Se školním projektem v Mushapu chceme žákům zajistit dobré vzdělání, abychom jim a zároveň celé vesnici umožnili lepší možnosti do budoucna. Školní docházku nabízí ADH zdarma, vyučování se tak mohou účastnit i děti z těch nejchudších rodin. Prostřednictvím kvalitních pedagogů se ADH snaží vytvořit dobré vztahy mezi učiteli a žáky a podporovat individuální přístup k dětem. Učební plán naší oficiálně uznané školy odpovídá státním směrnicím, vyučovacím jazykem je už od první třídy francouzština.

zář 2015

Začátek nového školního roku

První stupeň zahájil nový školní rok 7.9. v 7:30, se 410 žáky, z toho je 198 chlapců a 212 děvčat. Ve 12:30 byla zahájena výuka i na druhém stupni, kam dorazilo 33 chlapců a 13 dívek, dohromady tedy celkem 34 žáků. Všichni žáci se ale ještě nevrátili z prázdnin, cestují totiž většinou pěšky a to trvá pochopitelně dost dlouho. Všichni zaměstnanci školy dostali služební průkaz s fotografií - úřední dokument naší školy ADH Congo. Jos nám pomohl s jejich výrobou a zaměstnanci Anissčiny bývalé školy v Kinshase je vytiskli a zalaminovali. Ředitel školy a 2 učitelé absolvovali školení v Kamonii, které pořádalo ministerstvo školství.
Začátek nového školního roku
čvc 2015

Dobré výsledky při závěrečných zkouškách

Závěrečné celostátních zkoušky žáků 6. třídy v okresním městě Shamungambě proběhly velmi dobře. Zkoušek se zúčastnilo 26 našich studentů, z toho 21 ji úspěšně složilo. Ze sousední vesnice Kakondo byl úspěšný bohužel pouze jeden student a ze školy v Shamubenzi dokonce žádný. Takové výsledky našich studentů nás velmi potěšily, opět vidíme, že naše námaha a investice za to stojí.
Dobré výsledky při závěrečných zkouškách
kvě 2015

Návštěva z německého vyslanectví

Po náročné cestě plné nečekaných zvratů jsme se oba – Wolfgang Schmidt a paní Manig, manželka německého vyslance – konečně dostali pozdě v noci do Mushapa. K našemu velkému překvapení na nás čekalo ještě spousta dětí, které nás přivítaly nadšeným pokřikem. Hned příštího rána pro nás 420 žáků s obrovským nadšením zpívalo na novém školním dvoře. Jedno z dětí a ředitel školy Pierr nás v srdečné děkovné řeči přivítali a po několika dalších písních předvedla skupinka dětí nacvičenou scénku. Děti se velmi zaradovaly, když jim paní Manig předala dárek – nový fotbalový míč. Navštívili jsme třídy v nových školních budovách a pak jsme se sešli s učitelským sborem a následně se školním výborem: dva vesničtí náčelníci, ředitel školy, zástupce rodičů, člověk zodpovědný za nově vznikající zdravotní centrum a Jean, náš manažer. Večer jsme ještě poseděli společně s Jeanem a Pierrem a probírali jsme budoucnost našeho projektu zde v Mushapu.
Návštěva z německého vyslanectví
dub 2015

Vyučování v nových budovách na našem pozemku

Provoz školy se kompletně přesunul do nových zděných budov, stojících výhradně na našich pozemcích. Od počátku projektu v roce 2011 se pro nás po 4 náročných letech zhmotnil jeden sen. Moc se hodilo, že jsme při zahájení práce v nových školních budovách mohli využít četné materiální dary: Orgaman, jedna z místních firem, která nám v minulosti už vícekrát pomohla, věnovala pět kartonů školních sešitů. Náš dobrý přítel a dlouholetý podporovatel, Ahmed, ředitel společnosti „Congo Futur“, je pro nás převezl z Kinshasy do Tshikapy, společně se dvěma kartony školních potřeb, zásob potravin a pitné vody, které jsme si pro pobyt v Mushapu připravili. Krom toho zařídil Ahmed dopravu džípem z Tshikapy do Mushapa, protože nechtěl, aby manželka německého vyslance, která nás má brzo v Mushapu navštívit, byla nucena jet 4 hodiny buší na motorce. Jiný náš dlouholetý přítel a majitel lékárny, Mohamed, nám věnoval 3 kartony léků proti malárii a horečce, spolu s antibiotiky a multivitamíny.
Vyučování v nových budovách na našem pozemku
úno 2015

Vzdělávací kurzy pro naše učitele

Místní pobočka ministerstva školství uspořádala kurzy pro všechny učitele v Mushapu a 3 okolních vesnicích. Kurz trval tři dny a konal se v katolickém kostele v sousedním městě, Kakondu. Ředitel Pierre a dva učitelé 2. stupně byli pozváni k účasti na speciálním školení v okresním městě Kamonii, které vedl školitel z Kinshasy. Náklady na další vzdělávání týmu učitelů hradilo ADH.
Vzdělávací kurzy pro naše učitele
pro 2014

Školní tábor

Na konci prvního trimestru byla vydána školní vysvědčení. Abychom naše nejstarší žáky dobře připravili pro život, uspořádali pro ně Jean a někteří učitelé během vánočních prázdnin speciální třídenní tábor, kterého se zúčastnilo 22 našich nejstarších studentů. Zažili velkou legraci, absolvovali také speciální kurzy francouzštiny a využili možnosti věnovat se hlouběji některým tématům. Večer pak mohli sledovat několik inspirujících a víru posilujících filmů, s pomocí našeho generátoru a projektoru. Vedle školního vzdělávání je pro nás důležitý rovněž duchovní, mentální a morální rozvoj jejich osobností. Chtěli bychom, aby byli žáci naší školy dobře připraveni pro samostatný život. V tomto ohledu byl školní tábor velkou pomocí.
Školní tábor
lis 2014

Nový školní inventář

Od místního úřadu ministerstva školství v Kamonii získala naše škola v Mushapu nový inventář pro vyučování: 48 učebnic matematiky a francouzštiny pro 3. a 4. třídu.
Nový školní inventář
říj 2014

Druhý stupeň má podporu místního obyvatelstva

S novým školním rokem opět narostl počet žáků. Na prvním stupni (1. - 6. třída) máme nyní 414 žáků, kromě toho studuje na 2. stupni 85 dětí, takže školu letos navštěvuje téměř 500 žáků. Problém s chybějícími třídami jsme vyřešili zatím tak, že jsme výuku druhého stupně přeložili na odpoledne, kdy učebny prvního stupně nejsou používány. Vybavení druhého stupně zajistili místní obyvatelé, kteří dokonce vyhlásili, že jsou ochotni zaplatit jejich učitele. Z této iniciativy místních lidí máme velikou radost, protože se ukazuje, že rodiče za naším projektem opravdu stojí a jsou ochotni něco pro něj udělat. I když máme z těchto přechodných řešení radost, budeme nadále usilovat o to, aby ministerstvo školství převzalo část nákladů na platy učitelů. Tady bude potřeba velké trpělivosti a značného úsilí.
Druhý stupeň  má podporu místního obyvatelstva
  2003 – 2004: Přišli jsme do Kinshasy po ničivé občanské válce v Kongu, dovezli do Afriky náš třetí kontejner a rozdělili potřebným humanitární pomoc.

10 výročí “Aktive Direkt Hilfe”

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH