21září2021

header-actual2

 
Vzdělávání
Vzdělávání

Vzdělávání

Se školním projektem v Mushapu chceme žákům zajistit dobré vzdělání, abychom jim a zároveň celé vesnici umožnili lepší možnosti do budoucna. Školní docházku nabízí ADH zdarma, vyučování se tak mohou účastnit i děti z těch nejchudších rodin. Prostřednictvím kvalitních pedagogů se ADH snaží vytvořit dobré vztahy mezi učiteli a žáky a podporovat individuální přístup k dětem. Učební plán naší oficiálně uznané školy odpovídá státním směrnicím, vyučovacím jazykem je už od první třídy francouzština.

čvc 2019

Návštěva školy v Mabale

Když Wolfgang dorazil na letiště v Nioki, přivítal ho místní starosta, pan Mario, Mama Annie, členové BBK (naší partnerské organizace) a učitelé i studenti naší školy. Živá hudba, písně a velký uvítací transparent jasně dokazovaly, jak moc si místní nové školy váží. Wolfganga zvlášť dojal osobní dárek od studentů, malá umělá bonsai. V Mabale, na školních pozemcích, pak 290 studentů, 11 učitelů a ředitel školy, pan Philemon, společně prezentovali písně, básně a scénky, které se studenti naučili ve francouzštině a některé dokonce i anglicky. Naše Zemědělsko – chovatelská škola “ITAV ADH Mabala” je oficiálně registrovaná jako státní škola. Jak je už to ale v Kongu u nových škol bývá, stát neplatí žádné náklady. ADH proto hradí nejen všechny mzdové náklady, ale i daňové odvody za učitele.
Návštěva školy v Mabale
kvě 2019

Školy v Mushapu a Tshikapě

Gilbert a Francois jsou stále v kontaktu s řediteli škol v Tshikapě a Mushapu. Někteří z vás si asi vzpomenou na boje v Kasai, kde před 2 roky vyhnali příslušníci kmene Tshokwe členy ostatních kmenů z Mushapa a okolí. Tím se naše škola v Mushapu rozdělila na 2 části. Většina obyvatel, učitelů i žáků byla nucena uprchnout do Tshikapy, kde se jim podařilo pronajmout školní budovu, v níž probíhá vyučování bývalých mushapských žáků v odpoledních hodinách. Kmen Tshokwe, který zůstal v Mushapu, využívá naše školní budovy k výuce svých dětí. My stále podporujeme školu v Tshikapě, jelikož jako uprchlíci z Mushapa přišli o všechno a jen obtížně shánějí prostředky k živobytí.
Školy v Mushapu a Tshikapě
zář 2018

Otevření Zemědělsko – chovatelské školy ADH v Mabale

Dvě školní budovy, v každé tři třídy, a další budova s ředitelnou a sborovnou – vše dokončeno tak, že jsme již letos v září mohli přivítat první studenty. Vzhledem k tomu, že stavba začala před pěti měsíci, jedná se o neuvěřitelný výsledek, zvláště uvážíme-li obtížné podmínky v odlehlé venkovské oblasti. Jsme velmi vděčni za to, jak všichni zúčastnění vzali věc za svou a naplno se zapojili. Škola se jmenuje ITAV – ADH Mabala (ITAV = Institute Technique Agro- Veterinaire). (foto: Někteří z 260 žáků včetně 15 pygmejských dětí)
Otevření Zemědělsko – chovatelské školy ADH v Mabale
zář 2018

Vzhůru do prvního školního roku v Mabale

Zástupci naší partnerské organizace BBK, pod dohledem paní Annie (která pracuje jako ředitelka na jiné střední škole), vybrali pro studium 260 žáků, z toho 15 dětí z rodin Pygmejů. Nikdo z žáků nebude muset platit žádné obvyklé školní poplatky. Ředitelem školy se stal Ing. Philemon, zkušený agronom a po pečlivém vyběrovém řízení byly obsazeny pozice 9 učitelů a jedné sekretářky.
Image Gallery
Education in school room
Vzhůru do prvního školního roku v Mabale
čvn 2018

V Tschikapě bylo nutné najít pro výuku nové místo

Výuka dětí v Tshikapě pokračuje nadále velmi dobře. Řediteli Pierrovi jsme poslali finanční podporu, protože se musel se školou přestěhovat na jiné místo ve městě.
V Tschikapě bylo nutné najít pro výuku nové místo
dub 2018

Zprávy o našich žácích v Mushapu a Tshikapě

Spojili jsme se s naším ředitelem mushapské školy, s Pierrem, nyní žijícím v Tshikapě. Poslali jsme pomoc jemu i dalším učitelům, abychom je podpořili v tíživé situaci po loňském vyhnání z Mushapa. Poté, co je místní ozbrojenci donutili opustit vesnici, uchýlila se většina z nich do Tshikapy, kde se podařilo vytvořit odpolední školu pro děti, které rovněž musely se svými rodinami Mushapo opustit. Škola jim zde funguje dobře a děti tak mohou pokračovat v dalším vzdělávání. Nedávno jsme se také dozvěděli, že kmen Tshokwe, jehož příslušníci zůstali v Mushapu, znovuotevřel naši tamní školu. Teď tedy chodí do odpolední školy v Tshikapě asi 350 dětí a přibližně 150 žáků pokračuje přímo v Mushapu. Z těchto dětí a zpráv máme nesmírnou radost.
Zprávy o našich žácích v Mushapu a Tshikapě
pro 2017

Vyučování žáků z Mushapa pokračuje v Tshikapě

Naštěstí se většině rodin našich dětí, které musely uprchnout, podařilo usadit společně v Tshikapě. Zde nyní máme 369 žáků: 32 navštěvuje jiné školy v Tshikapě, zatímco zbylých 337 pokračuje ve vzdělání pod dohledem ředitele Pierra. Na základě žádosti ze strany rodičů našel Pierre v Tshikapě školu, kde může on spolu s našimi osmi učiteli vyučovat žáky v odpoledních hodinách. Tým pedagogů doplnil o tři nové učitele, protože dva učitelé z původního sboru byli příslušníky kmene Tshokwe a ti zůstali v Mushapu. Za tuto iniciativu rodičů i Pierra jsme velmi vděčni, protože to znamená, že děti mohou pokračovat ve výuce i přes složitou místní situaci a myšlenka našeho projektu tak žije stále dál.
Vyučování žáků z Mushapa pokračuje v Tshikapě
srp 2017

Škola v Mushapo je v současné době nemožná

Zastrašující činy ozbrojenců připomínají události z východního Konga, jejichž cílem bylo vyhnat místní obyvatelstvo, aby získali snadněji přístup k místním zdrojům nerostného bohaství. Část Kasai je významným nalezištěm diamantů. V této situaci nám nezbývá nic jiného než doufat a modlit se, aby větší zájem mezinárodní veřejnosti přiměl vládu najít mírové řešení. Do té doby je nejen pozastavena činnost naší školy a ostatních škol a zdravotních středisek v celém regionu, ale další nevinní lidé budou zabíjeni a vyháněni ze svých domovů. Namísto toho, abychom propadali smutku a beznaději nad těmito zprávami a přestali tak s naší prací ve prospěch potřebných lidí, zůstáváme vděčni za to, čeho bylo dosaženo: • Od začátku práce na projektu v roce 2011 prošlo naší školou téměř 2000 žáků. Ti nezapomenou na cizince, kteří pro ně postavili školu a umožnili jim bezplatné vzdělávání (zatímco jejich vlastní je vyhnali z domova). • Děti mají možnost pokračovat ve vzdělávání po přestěhování. • Naši učitelé stále dostávají svůj plat od státu, i když se v oblasti bojuje. • Díky tomuto projektu jsme získali důležité zkušenosti z rozvojové práce na konžském venkově, kde je potřeba vnější pomoci největší. Tyto zkušenosti budeme moci využít my sami i další organizace s podobnými projekty.
Škola v Mushapo je v současné době nemožná
  Aby projekt byl dlouhodobě úspěšný, je třeba se již v počátku zaměřit na to, že jednou musí stát na svých vlastních nohou.

Náš cíl – udržitelnost vývoje

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH