06květen2021

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny pro duši
Soubor citátů: Pamatujte si, že neexistuje malá laskavost. Každý čin vyvolá řetězec podobných činů. – Scott Adams (geb. 1957) Musíš lidem kolem sebe věnovat trochu času. Udělej něco pro ostatní, i kdyby to byla jen maličkost. – Udělej něco pro ostatní, ne kvůli odměně, ale jako privilegium. – Albert Schweitzer (1875-1965) Jsem jen jeden, ale jsem alespoň jeden. Nemůžu udělat všechno, ale můžu udělat alespoň něco; a jen proto, že nemohu udělat všechno, neodmítnu udělat to, co udělat mohu. – Edward Everett Hale (1822-1909) Sv. František z Assisi řekl: “Cokoli dostaneš, odděluje tě od ostatních, cokoli daruješ, to tě s nimi spojí.” Podstatou nezištnosti je velkorysost. Napomáhá nejen sjednocení týmu, ale i jeho dalšímu pokroku. – John C. Maxwell (geb. 1947) Lidské bytosti, které za sebou nenechávají žádné převratné úspěchy, ale jen řadu malých laskavostí, svůj život nepromarnily. – Charlotte Gray Většina z nás si užívá pozornosti, které se nám…

Více...

autor neznámý: Vánoce jsou kvůli lásce. Vánoční čas je časem radosti, dávání a sdílení, časem smíchu, časem setkávání rodiny a přátel, časem třpytivých řetězů na stromečku a nazdobených balíčků. Hlavně a především jsou tu ale Vánoce kvůli lásce. Nevěřila jsem tomu, dokud jsem od jednoho malého, skřítku podobného žáčka s očima plnýma nevinnosti dostala jednou o Vánocích neskutečný dárek. Marek byl jedenáctiletý sirotek, který žil se svojí tetou, zahořklou ženou středního věku, velmi znechucenou skutečností, že na ní po smrti její sestry zůstalo břemeno péče o malého synovce. Nikdy neopomněla využít příležitosti a upozornit Marka, že bez její velkorysosti by byl opuštěný a bez střechy nad hlavou. Kupodivu, i přes neustálé výčitky a chlad, který ho doma obklopoval, byl Marek milý a laskavý chlapec. Marka jsem si pořádně všimla až tehdy, když se začal po vyučování zdržovat ve třídě (za což ho doma čekaly tetiny výtky a hněv, jak jsem…

Více...

Mildred Hondorf: Už více než 30 let dávám hodiny klavíru, abych si trochu přivydělala. Během té doby jsem měla možnost pracovat s dětmi různé úrovně schopností a předpokladů. Nikdy jsem sice neobjevila skutečného génia, ale učila jsem řadu talentovaných dětí. Na druhé straně jsem potkala také řadu žáčků, kterým říkám “výzva pro učitele”. Jedním z nich byl i Robby. Robby žil jen s matkou a bylo mu už 11, když ho poprvé přivedla ke mně na hodinu. Jsem předsvědčena, že studenti by měli s klavírem začínat podstatně dříve, a to jsem take Robbymu vysvětlila. Ale Robby naopak vysvětlil mně, že velkým snem jeho maminky je právě slyšet, jak její syn hraje na piano. A tak jsem ho začala učit. Od začátku jsem ovšem měla dojem, že to je marná snaha. Robby se nesmírně snažil, ale neměl smysl pro rytmus či délku tónu, což je pro hru na hudební nástroj zásadní.…

Více...

  ADH se snaží působit proti postupné urbanizaci v Kongu.

Náš cíl - odurbanizace

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH