12srpen2022

about-us-Header
 

Naše cíle

Jako základní cíl si ADH klade umožnění dobrého školního vzdělání.

Vzdělání spojuje


Naše nabídka školního vzdělání by se dala vyjádřit heslem „Pomoc ke svépomoci“. Nechceme pouze postavit školu a posléze ji zanechat svému osudu. Naopak, pokoušíme se škole vybudovat takové zázemí, aby byl možný její řádný, každodenní provoz i bez naší podpory a dohledu. Mnoho charitativních projektů ztroskotá právě v okamžiku, kdy přestanou dostávat finanční podporu zvnějšku. Z tohoto důvodu se snažíme zapojit místní obyvatelstvo do naší práce v co nejranější fázi. Podle našich zkušeností mohou být všechny podobné projekty dlouhodobě udržitelné jen v případě, že za ně místní lidé převezmou co nejdříve vlastní odpovědnost.

Dětská práce omezuje školní vzdělání

V Demokratické republice Kongo, stejně jako v řadě dalších rozvojových zemí, není školní vzdělání samozřejmostí. V zemích sužovaných chudobou, kde nefungují žádné systémy pojištění (např. zdravotní, důchodové, pracovního úrazu atd.), tam jsou děti často považovány za nezbytný, ne-li dokonce nejdůležitější zdroj příjmů. Mnoho dětí musí pracovat již od útlého věku, byť třeba vykonávají činnosti potřebné pro běžný chod rodiny, jako je třeba nošení vody, pomoc s přípravou pokrmů či dohled nad mladšími sourozenci. Avšak skutečnou dětskou práci nelze podceňovat. Více než čtvrtina konžských dětí ve věku mezi pěti a čtrnácti lety pracuje (2). Situace ve vesnických regionech je v tomto ohledu ještě mnohem horší. Má-li být školní vyučování smysluplné a trvalé, dětská práce tu představuje obrovský problém. Proto ani není překvapivé, že asi polovina konžských dětí ve školním věku žádnou školu nenavštěvuje (3).

Odstranit překážky: nabídnout vzdělání zdarma

Snad největší překážku docházky dětí do školy představuje pro většinu rodin často nezvladatelně vysoké školné. Proto jsme jako jedni z mála zřizovatelů škol upustili od výběru školného (fakticky neznáme žádné jiné kromě zřizovatelů škol v uprchlických táborech). Abychom umožnili studium co největšímu počtu dětí, využíváme pro financování externí zdroje. Extrémní chudoba by tak neměla být pro rodiče důvodem neposílat děti do školy, nýbrž naopak důvodem nechat je školu navštěvovat. Dobré všeobecné školní vzdělání není určující jen pro budoucnost dětí, ale i pro budoucnost celé země!

Podpora dětí a jejich možností

Spousta dětí má veliký potenciál, který se může projevit, když budou odpovídajícím způsobem podporovány. Aby se vyhlídky do budoucnosti dětí (a tím i jejich rodin!) znatelně zlepšily, snaží se ADH zajistit, aby bylo vzdělání dětí co nejkvalitnější. Staráme se o zaměstnávání kvalifikovaných učitelů a obstarávání vhodného výukového materiálu. Držíme se přitom především státních učebních osnov. Výuka probíhá už od první třídy ve francouzštině. To bude pro děti později znamenat mj. větší možnosti výběru dalšího vzdělávání.

Kvalitní školní budova – to není žádná samozřejmost!

K zajištění dobrých podmínek pro výuku stavíme prostorné a prosvětlené třídy s pevnými stavebními základy a nepropustnou střechou, za což jsou místní obyvatelé velmi vděční a na což jsou také pyšní. Na rozdíl od převládajících tradičních staveb vydrží vystavěné školní budovy dlouho. V regionu West Kasai totiž tradiční malá obydlí sestávají převážně pouze z dřevěné konstrukce, jílem vymazaných zdí a slaměných střech. Tyto stavební materiály jsou málo odolné proti silným dešťům a termitům, proto musí být taková obydlí každoročně obnovována. ADH ovšem používá stabilní a odolné materiály, jako jsou cihly, které se vyrábí přímo v místě výstavby. Stavíme pevné a trvanlivé cihlové budovy, aby tu děti byly v bezpečí a aby škola měla větší šanci udržet se i v budoucnu.

[1] OSN – Human Development Index (2013)

[2] MICS 2010 Study – dětská práce v Kongu

[3] UNICEF – vzdělání dětí v Kongu

Image Gallery
Zkoušení ve školeDruhá dokončená školní budova, postavená z cihelDěti musí často pracovat – hlídání mladších dětíDěti musí často pracovat – práce na poliPrvní den v nové školní budověDěti zpívají před školouŠkolní třída v prozatimní budově.Máme 300 studentůStavba školy – transport cihel

  Konat dobro a měnit svět k lepšímu.

O ADH

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH