21červenec2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny pro duši
W. P. Schmidt Kdy jste měli naposledy možnost procházet se v polích, s výhledem bez domů a lidí, bez aut a silnic? Jen si to představte – jít a pozorovat pole, stromy, třeba i zvířata a užívat si krásnou oblohu, mraky a slunce rozprostírající své nádherné barvy. Rád se procházím po polích, kdykoli mám příležitost. Na konci léta, když naše rodina navštíví prarodiče na chalupě, vezmu si tašku, toulám se po polích a sbírám volně rostoucí ovoce. Když mě naše dospívající dcera viděla, řekla: "Tatínek chodí na pole jako člověk z 18. století". V očích mladé teenagerky, která vyrůstá s telefonem, TikTokem, Instagramem atd. a vidí mě, jak žiji bez těchto vychytávek a raději chodím do přírody, vypadám jako člověk z 18. století! Nemusí se ale ani vracet tak daleko do historie. Za mých školních let v minulém století jsem rád trávíval prázdniny u blízkých rodinných přátel na jejich farmě.…

Více...

Konrad Fernandez Většina z nás ví o třech mudrcích, kteří se vydali za průvodní hvězdou a přinesli Ježíškovi dárky. V roce 1895 napsal Henry Van Dyke krásný příběh s názvem "O čtvrtém mudrci". O čem kniha vypráví? I tento čtvrtý mudrc vidí na nebi znamení, vydává se na cestu za Ježíškem a nese si s sebou dary - safír, rubín a velmi vzácnou perlu. Nic však nejde podle plánu. Zmešká setkání s ostatními třemi mudrci, protože se zdrží pomocí umírajícímu člověku. Aby mohl přejít poušť, potřebuje velbloudy a zásoby a prodá jeden ze svých pokladů, aby si je mohl koupit. Během následující cesty díky dalšímu z pokladů zachrání život malého dítěte, ale do Betléma dorazí pozdě - Ježíšek mezitím městečko opustil... Čtvrtý mudrc to však nevzdává a Ježíše nepřestává hledat. Po mnoha letech a mnoha skutcích dobročinnosti utratí svůj poslední poklad, aby zachránil dívku před prodejem do otroctví. Ježíše sice…

Více...

Skutečnost, že Ježíš žil na této zemi a zemřel ukřižováním, je vědecky dobře doložena i starověkými prameny mimo Bibli. Existují historické důkazy, které se datují jen něco málo přes 20 let po jeho smrti. Tyto záznamy dalece předčí jiné důkazy, například životopis Alexandra Velikého, jenž je datován přibližně 400 let po jeho smrti! Snad nejpozoruhodnější zmínku o Ježíši mimo Bibli lze nalézt ve spisech Josephuse, židovského historika z 1. století. Ve spise "Testimonium Flavianum" se v příslušné části píše: V této době žil Ježíš, moudrý muž, pokud ho vůbec můžeme nazývat člověkem. On totiž ... konal podivuhodné činy..... Byl to Kristus. Když ho Pilát ... odsoudil k ukřižování, ti, kteří ... si ho zamilovali, se nevzdali své náklonnosti k němu. Třetího dne se zjevil ... navrácen k životu.... A kmen křesťanů ... nezanikl. [1] Jedním z největších důkazů vzkříšení je svědectví lidí, kteří Ježíše následovali tři a půl roku jeho…

Více...

Strana 1 z 14

Nechceme darovat rybu, spíše naučit rybařit – pomoci lidem, aby si mohli pomoci sami.

Změny jsou pro nás přínosem

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH