19červen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny

Nezůstávat lhostejnými k potřebám ostatních

W. Schmidt:

Když jsem navštívil školu v Mabale nedaleko Nioki v Kongu, nejstarší žáci zrovna skládali závěrečné zkoušky. Za tyto zkoušky, stejně jako za veškerou předchozí školní docházku, musí platit. Jedna z dívek byla bohužel nucena krátce předtím školu opustit, jelikož otěhotněla a podle zákona nesmí ve škole zůstat. Ptal jsem se našeho manažera Jeana, co budou děti po závěrečných zkouškách dělat. Jeho prostá odpověď: "Nic!" - mě nesmírně zasáhla.

V této oblasti je jen málo pracovních míst, bez práce zůstávají asi tři čtvrtiny populace. Lidé tu potřebují pomoc i proto, aby dokázali správně hospodařit na své půdě. Ing. Jean, velmi zkušený agronom, prozkoumal místní políčka s maniokem a všiml si, že rostliny jsou nakažené chorobou. Rád by dovezl kvalitnější, zdravé osivo, které by přinášelo větší výnosy této plodiny, která je pro Konžany hlavní složkou potravy. Potřeba vyškolit místní obyvatele v zemědělství je zde zřejmá.

Z těchto důvodů tu chceme zřídit střední školu s výukou zemědělství a veterinářství, jelikož podobná instituce v celém regionu neexistuje. Chceme žákům poskytnout dostatečné vzdělání, aby se stali úspěšnými zemědělci a mohli tak zabezpečit potravu pro sebe a své rodiny a získali i určitý příjem.

Po návštěvě školy jsme s Jeanem u cesty potkali chlapce jménem Patrick, který prodával banány. Bavili jsme se s ním a také se ho zeptali, proč není ve škole. Odpověděl, že do školy chodí odpoledne, protože dopoledne musí prodávat banány, aby si vydělal na školné - 5 dolarů na trimestr, celkem 15 dolarů na rok. V Kongu je mnoho dětí, které do školy nechodí, protože na to jejich rodiče nemají peníze.

Z toho rozhovoru mi bylo nesmírně smutno. Jsem přesvědčen, že není správné, aby si děti musely na školné vydělávat prodejem banánů a aby po složení závěrečných zkoušek dělay "nic"!

Vždycky, když se v buši setkávám s takovými šikovnými dětmi s chutí do učení a velkým potenciálem, které v reálu nemají velké naděje na důstojný život, tak mi to láme srdce. Zárověň to ale také posiluje mé odhodlání najít lidi, ochotné chudým pomáhat. Také se díky tomu s novou vervou pouštím do práce na své knize, kterou píši právě proto, abych co největšímu počtu lidí zpřístupnil vizi, jak prostřednictvím lásky změnit tento svět k lepšímu.

Při této návstěvě Konga jsem se ptal svých přátel z různých vrstev a profesí, jaké by navrhovali řešení pro výše popsané problémy. Líbila se mi Jeanova jednoduchá odpověď: "Ze všeho nejvíce potřebujeme více Boží lásky. Místo toho, abychom se starali jen sami o sebe, musíme myslet na potřeby ostatních. Za druhé - musíme pracovat." - To pro většinu Konžanů znamená věnovat se zemědělství, neboť Kongo má více než 80 milionů hektarů zemědělské půdy.

Naším cílem je tedy pomáhat venkovskému obyvatelstvu k lepšímu a kvalitnějšímu životu. Chceme, aby byli lidé motivováni zůstávat ve vesnicích a neodcházet do měst, která jsou přeplněna a kde nemohou najít práci, a tak mj. předcházet jejich migraci do Evropy.

V následujícím krátkém videu můžete vidět malého prodavače banánů Patricka i školáky, kteří brzo opustí školu bez vyhlídky na jakékoli pracovní místo.

Copyright © 2017 Aktive Direkt Hilfe e. V.  Podle Indexu lidského rozvoje OSN (Human Development Index (2012) má Demokratická republika Kongo nejnižší životní úroveň na celém světě.

Naše cíle

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH