20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny
Citace:

Dr. Werner von Braun, průkopník amerického vesmírného programu, prohlásil, že má „v skutku vědecké“ důvody pro to, aby věřil v život po smrti. Jeho vysvětlení: „Věda dospěla k názoru, že nic nemizí beze stopy. Věda nezná vymizení. Jediné, co zná, je přeměna. Pokud Bůh aplikuje tento základní princip na každé nepatrné a nejbezvýznamnější části vesmíru, nedává snad pak smysl, že jej aplikuje i na mistrovský kousek svého stvoření – lidskou duši? Myslím, že to smysl dává.“

„Je tam velmi krásně“. – poslední slova Thomase Edisona

Nebe – pokladnice věčného života. – William Shakespeare

Chvíli před smrtí John Newton prohlásil: „Jsem ještě v zemi umírání; brzy budu již v zemi života.“

Stojím na pobřeží. Loď roztahuje své bílé plachty do ranního vánku a vydává se na oceán. Dívám se, jak mizí na horizontu a někdo po mém boku říká: „Je pryč.“ Pryč kde? To jen já ji už nevidím, ale loď pluje stále dál. Ve chvíli, kdy jedni říkají „je pryč,“ jiní ji vidí připlouvat a radostně volají „Už připlouvá!“… Takové je umírání. – Henry Scott Holland

Rozhodně není nic špatného na tom, když přemýšlíme a hovoříme o nebi. Chtěl bych o něm zjistit naprosto všechno. Vždyť tam budu žít celou věčnost. Kdybych se chtěl přestěhovat na jakékoliv místo na této zemi a chtěl si tam vybudovat svůj domov, zajímalo by mě místní klima, jaké sousedy tam budu mít… – zajímalo by mě vlastně všechno, co by se dalo zjistit. Kdybyste se brzy chystali emigrovat, zajímalo by vás to stejné. Inu, za krátkou dobu budeme emigrovat všichni. Strávíme věčnost na jiném světě. … Není snad přirozené, že bychom měli hledat a naslouchat a pokoušet se zjistit, kdo tam již je a jakou cestou se tam dostaneme? – Dwight L. Moody

Karikaturista Arthur Brisbane jednou namaloval skupinku truchlících housenek, které nesou zámotek na jeho místo posledního odpočinku. Ubohé, smutné housenky oblečené do černého smutečního oděvu plakaly a celou tu dobu nad vším tím pozemským trápením vesele poletoval nádherný motýl, konečně osvobozený od svého zámotku, který ho poutal k zemi. Ani nemusíme zmiňovat, že Brisbane tím měl na mysli klasický pohřeb a chtěl poukázat na to, že když nás naši milovaní opustí, je pošetilé pamatovat jen na jejich pozemskou schránku a soustředit naši pozornost na pozůstatky a zapomenout na toho nádherného motýla.

Všichni toužíme po nebi, kde je Bůh, ale je v naší moci, abychom s ním byli v nebi právě teď – můžeme s ním být šťastní právě v tuto chvíli. Ale být s ním šťastný právě v tuto chvíli znamená: milovat, jako miluje on, pomáhat, jako pomáhá on, dávat, jako dává on, sloužit, jako slouží on, zachraňovat, jako zachraňuje on, být s ním po celých dvacet čtyři hodin, dotýkat se ho v jeho úzkostném převleku. – Matka Tereza

Copyright © 2015: A compilation mostly from “Glimpses of Heaven” Aurora Productions /// Photo by Josef Lierzer  Jeden život, jedno dítě, jedna vesnice – když budeme měnit jedno po druhém, můžeme změnit celý svět.

Naše škola se rozrůstá – nyní máme 150 žáků

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH