20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny

Umění tolerance

Citace:

Všichni jsme zatíženi předsudky; vůči chudým či bohatým, chytrým nebo pomalým, vychrtlým či obézním. Je naší přirozeností vytvářet si předsudky. Šlechetné je však povznést se nad ně. – Autor neznámý

Zkouška odvahy nastává, jsme-li součástí menšiny. Zkouška tolerance nastává, jsme-li součástí většiny. – Ralph W. Sockman

Naše myšlenky jsou jako neviditelné ruce vytvářející lidi, které potkáme. To, co si o lidech ve skutečnosti myslíme, se pro nás stane realitou. – Richard Cowper

Mějme všichni na mysli jen jediné – dobro lidstva; přestaňme být jakkoliv egocentričtí, ať už se jedná o jazyk, národnost nebo náboženství. – Jan Amos Komenský

Umění přijímat lidi takové jací jsou, se projeví tak, že ten, kdo vám projevil malou laskavost, si bude přát, aby toho byl pro vás udělal mnohem více. – Martin Luther King ml.

Když posuzujeme někoho negativně, brání nám to v tom, abychom viděli to dobré, co se v něm skrývá pod tím, jak se jeví nám. – Wayne W. Dyer

Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat. – Matka Tereza

Test trojího síta

Ve starověkém Řecku bylo známo, že si Sokrates velice váží vědomostí. Jednou tento velký filozof potkal svého známého a ten mu řekl: „Víš, co jsem právě zaslechl o tvém příteli?“

„Počkej chvíli,“ řekl Sokrates. „Než mi cokoliv řekneš, chci, abys podstoupil malý test. Říká se mu test trojího síta.“

„Trojího síta?“

„Ano, správně,“ pokračoval Sokrates. „Než mi cokoliv řekneš o mém příteli, bude možná nejlepší, když „procedíme“, co se mi chystáš říct. Říkám tomu test trojího síta. První síto je pravda. Jsi si absolutně jistý, že to, co se mi chystáš říct, je pravda?“

„Ne,“ odpověděl muž. „Vlastně jsem to jen zaslechl a….“

„Dobře tedy,“ povídá Sokrates. „Takže vlastně nevíš, zda je to pravda či nikoliv. Takže zkusíme druhé síto – síto dobroty. Je to, co se mi chystáš říct o mém příteli, něco dobrého?“

„Ne, naopak…..“

„Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm říct něco špatného, ale nejsi si jistý, zda je to pravda. Pořád bys ještě mohl projít testem, zbývá nám ještě jedno síto – síto užitečnosti. Bude mi to, co se mi chystáš říct o mém příteli, nějak užitečné?“

„Ne, ani ne…“

„Inu,“ otázal se Sokrates, „pokud to, co mi chceš říct, není ani pravda, ani to není dobré, dokonce ani užitečné, proč bys mi to měl vůbec říkat?“

Copyright © 2015 Motivated  Největší odměnou bylo, když jsem stál jednou ráno před školou a všechny děti pro mě zpívaly z celého srdce krásné písničky jako důkaz své vděčnosti.

Naše škola se rozrůstá – nyní 150 žáků

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH