20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny

Most, který je třeba překročit

Soubor citátů:

Lidé by si měli odpouštět. Nemusíme je mít rádi, nemusíme se s nimi kamarádit, nemusíme jim posílat srdíčka v textových zprávách, ale musíme jim prominout, leccos přehlédnout, zapomenout. Protože když to neuděláme, přivazujeme si k nohám kameny, které naše křídla neunesou. – C. Joybell

Ten, kdo nedokáže odpustit druhým, ničí most, přes který musí sám přejít; protože odpuštění potřebuje každý z nás. – autor neznámý

Odpouštět je téměř sobeckým činem, díky nesmírnému osobnímu prospěchu, kterého tím docílíme. – Lawana Blackwell (nar. 1952)

Bez odpuštění je náš život jen nekonečným kruhem zlosti a odplaty. – Roberto Assagioli (1888– 1974)

Vztek tě umenšuje, zatímco odpuštění tě nutí přesahovat své původní hranice. – Cherie Carter-Scott (b. 1949)

Oplácet nenávist nenávistí znamená násobit ji, přidávat více temnoty do noci, ve které už stejně nesvítí žádné hvězdy. Tma nemůže zahnat tmu; to dokáže jenom světlo. Nenávist nemůže zničit nenávist; to dokáže jen láska. – Martin Luther King, Jr (1929–1968)

Odpuštění nezmění minulost, ale dokáže dát budoucnosti větší šíři a hloubku. – Paul Boese (1923-1976)

Neprominout, to znamená nechat se uvěznit v minulosti starými pocity křivdy, které neumožní životu svobodně pokračovat. Neprominout znamená podřídit se nadvládě někoho jiného...být uzamčen do opakující se souslednosti činu a jeho následku, rozhořčení a pomsty, oko za oko, zub za zub, což se neustále stupňuje...Současnost je stále zatížena a stravována minulostí. Odpuštění osvobozuje odpouštějícího. Vyjímá odpouštějícího z čísi noční můry... – Lance Morrow (b. 1939)

Pěstovat v sobě vztek, zlobit se na druhé – to je jako napít se jedu a přitom doufat, že tak zničím své nepřátele. – Nelson Mandela (1918–2013)

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh odpustil vám. – Efezským 4:32

Copyright © 2014: Activated /// fotografie: Australian Mike  Velmi děkujeme za veškerou vaši pomoc!

Budování školy pro Mushapo

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH