20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny
Konrad Fernandez

Většina z nás ví o třech mudrcích, kteří se vydali za průvodní hvězdou a přinesli Ježíškovi dárky.

V roce 1895 napsal Henry Van Dyke krásný příběh s názvem "O čtvrtém mudrci".

O čem kniha vypráví? I tento čtvrtý mudrc vidí na nebi znamení, vydává se na cestu za Ježíškem a nese si s sebou dary - safír, rubín a velmi vzácnou perlu. Nic však nejde podle plánu. Zmešká setkání s ostatními třemi mudrci, protože se zdrží pomocí umírajícímu člověku. Aby mohl přejít poušť, potřebuje velbloudy a zásoby a prodá jeden ze svých pokladů, aby si je mohl koupit. Během následující cesty díky dalšímu z pokladů zachrání život malého dítěte, ale do Betléma dorazí pozdě - Ježíšek mezitím městečko opustil...

Čtvrtý mudrc to však nevzdává a Ježíše nepřestává hledat. Po mnoha letech a mnoha skutcích dobročinnosti utratí svůj poslední poklad, aby zachránil dívku před prodejem do otroctví. Ježíše sice nikdy nenajde, ale když umírá, slyší Boží hlas, který říká: "... to, co jsi vykonal pro ostatní... to jsi udělal pro Mě"! Ježíš jeho dary přijal a v jistém smyslu tento mudrc našel Boha opravdověji než ti ostatní.

Je to silný příběh! A nabízí několik postřehů pro vánoční období:

1) Když se něco neděje tak, jak bychom si přáli, když jsme frustrovaní, když se zdá, že dosáhnutí svého cíle je nedosažitelné. …Tento příběh nám nastiňuje skutečnost, že jsme možná blíž svému cíli, než si myslíme. Možná jsme pokročili dál, než si uvědomujeme. Každé zdržení a komplikace mohou působit v náš prospěch hlubokým a úžasným způsobem. Na konci naší cesty možná uvidíme všechny skryté zázraky, které byly maskovány jako těžkosti. Ale vidět je takto nyní je zázrak víry. A vánoční příběh nás k takové víře vybízí.

2) Čím vyšší je naše aspirace, tím více se od nás vyžaduje obětavost, trpělivost, vytrvalost a dobrá vůle. Všichni víme, že nic, co za něco stojí, nepřichází snadno. A když tento mudrc zůstal věrný svému cíli, vytrval a konal dobro navzdory tolika překážkám, nakonec, i když se jeho život zdál být nikdy nekončícím bojem, našel svou velkou odměnu. Je to příběh o naději. A Vánoce nás vybízejí, abychom se podívali na jakýkoli aspekt života, kde jsme ztratili nebo ztrácíme naději. Dokážeme se rozhodnout, že budeme i nadále doufat a nevzdávat to, i když se vše zdá ztracené?

3) Největšími dary, které čtvrtý mudrc dal Bohu, byly jeho skutky pomoci lidem na své cestě. Dával bez omezení, dával opakovaně, dával, i když ho to stálo hodně. Jestli jsou Vánoce o něčem významném... pak je to dávání. Jsou o tom, že Bůh nám dává všechno. A o tom, jak my v tomto cyklu dávání pokračujeme tím, že se dělíme o to, co máme. Možná si o letošních Vánocích položíme otázku, jak můžeme druhým darovat svůj čas, své prostředky, svůj talent, naslouchat jim... Nebo svým blízkým darovat jako dárek ujištění, že ve svých problémech nejsou sami. … Naše osobní poselství lásky.

Věřím, že nejdůležitější jsou tyto tři věci. - Víra. Naděje. A láska. A věřím, že tyto Vánoce se mohou stát významnými, když předáme Boží světlo, tím, že se rozhodneme pro víru, odvážíme se doufat a zavážeme se milovat ... i když třeba jen v nepatrných krocích.

Mat 25:40 Cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro Mě.

Copyright © 2023 Aktive Direkt Hilfe e. V. - [1] https://www.linkedin.com/pulse/fourth-wise-man-what-christmas-can-mean-us-konrad-fernandez-lion-  Jeden život, jedno dítě, jedna vesnice – když budeme měnit jedno po druhém, můžeme změnit celý svět.

Naše škola se rozrůstá – nyní máme 150 žáků

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH