20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny

Žít, milovat, dávat

Soubor citátů:

Pamatujte si, že neexistuje malá laskavost. Každý čin vyvolá řetězec podobných činů. – Scott Adams (geb. 1957)

Musíš lidem kolem sebe věnovat trochu času. Udělej něco pro ostatní, i kdyby to byla jen maličkost. – Udělej něco pro ostatní, ne kvůli odměně, ale jako privilegium. – Albert Schweitzer (1875-1965)

Jsem jen jeden, ale jsem alespoň jeden. Nemůžu udělat všechno, ale můžu udělat alespoň něco; a jen proto, že nemohu udělat všechno, neodmítnu udělat to, co udělat mohu. – Edward Everett Hale (1822-1909)

Sv. František z Assisi řekl: “Cokoli dostaneš, odděluje tě od ostatních, cokoli daruješ, to tě s nimi spojí.” Podstatou nezištnosti je velkorysost. Napomáhá nejen sjednocení týmu, ale i jeho dalšímu pokroku. – John C. Maxwell (geb. 1947)

Lidské bytosti, které za sebou nenechávají žádné převratné úspěchy, ale jen řadu malých laskavostí, svůj život nepromarnily. – Charlotte Gray

Většina z nás si užívá pozornosti, které se nám dostává při mimořádných příležitostech - jako jsou třeba narozeniny. Ale co když nás někdo překvapí něčím pěkným zcela nečekaně jenom proto, že mu na nás záleží? Nepřináší to obzvlášť intenzivní a opojný pocit, že jsme skutečně milováni? A proč bychom vlastně nemohli učinit totéž? Když se nad tím na chvíli zamyslíte, budete možná překvapeni, kolik malých, ale významných věcí můžete pro ostatní udělat, aniž by vás to stálo příliš času a námahy. Chcete lepší vztahy v rodině, s kamarády, s kolegy? Osvojte si umění pětiminutových laskavostí. – Shannon Shaylor (Love’s Many Faces, Aurora Production, 2010))

Nemysli si, že opravdová láska musí být cosi mimořádného. Jen nesmíme ve své lásce ochabovat. Buď důsledný v maličkostech, protože v nich leží tvá síla. – Matka Tereza (1910-1997)

Je to jeden z nejkrásnějších důsledků našich činů v tomto životě – nikdo nemůže upřímně pomoci druhému člověku, aniž by tím nepomohl sám sobě. – Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Během dne máme nesčetně příležitostí být trpěliví, laskaví a odpouštějící. Každý den máme příležitost pěstovat v sobě dobré myšlenky, usmívat se, přijímat ostatní i s jejich nedostatky a být vděční. Můžeme se cvičit v trpělivém naslouchání. Můžeme usilovat o to, abychom byli soucitní a chápající, zejména vůči lidem, kteří dokáží být protivní a hrubí. Můžeme svoje duchovní předsvědčení uplatňovat prakticky v čemkoli, co děláme. – Richard Carlson (1961-2006, Don’t Sweat the Small Stuff at Work, New York: Hyperion, 1998)

Až se ohlédneš za svým životem, poznáš, že okamžiky, v nichž jsi skutečně žil, byly ty, v nichž jsi konal v duchu lásky. – Henry Drummond (1851-1897)

Štědrému člověku se povede dobře. – Přísloví 11:25

Pokud se naším hlavním cílem v životě stane projevování soucitu a bezpodmínečné lásky, pak se tento svět opravdu může proměnit v zahradu, v níž porostou a pokvetou květiny všech tvarů a barev. – Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004)

Dobrý charakter je tím nejlepším náhrobkem. Ti, kteří tě milovali a kterým jsi pomáhal, si tě budou pamatovat dlouho poté, co uvadnou pomněnky. Vytesej své jméno do srdcí lidí, ne do mramoru. – Charles Spurgeon (1834-1892)

Žádný laskavý čin nezůstane bez následků. Jedna laskavost vede k další. Dobrý příklad je následován. Jednoduchý skutek lásky zapustí kořínky, a z nich vyrostou nové stromy. To nejskvělejší ale je, že když prokážeme laskavost druhým, oni se rovněž stanou laskavými. – Amelia Earhart (1897-1937))

Copyright © 2015 Activated  Náš projekt je pro lidi z Mushapa a okolních vesnic ohromným povzbuzením, protože dobré vzdělání jejich dětí jim dává lepší šanci do budoucna.

314 žáků, čtyři vesnice, 10 tříd, 10 učitelů

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH