20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny

Příběh našeho plastového stromečku

Lenka Schmidt:

Když se Wolfgang vrátil ze své poslední cesty do Konga, pustil se do vybalování. V době jeho nepřítomnosti jsem provedla v našem bytě důkladný úklid. Dalo mi to dost práce, ale s výsledkem jsem byla docela spokojena. Proto mě trochu zaskočilo, když jsem vstoupila do obýváku a našla uprostřed stolu trůnit kýčovitý umělohmotný stromeček, který Wolfgang vybalil ze svých zavazadel. Přišlo mi, že ten předmět působí v mém rádoby stylově zařízeném obyvacím pokoji poněkud nepatřičně, a tak jsem se Wolfganga opatrně zeptala, zda bych mohla stromek přemístit do naší ložnice. “ Jistě”, souhlasil, a když jsem se z ložnice vrátila, povyprávěl mi následující neuvěřitelný příběh.

Během cesty do Konga navštívil Wolfgang konžský venkov, konkrétně místo, kde s naší podporou vzniká nová střední škola. Dorazil na maličké letiště v blízkém městě, kde velká skupina lidí kohosi očekávala – s kapelou, velkým uvítacím transparentem a vší tou parádou, jaká je obvyklá při příletu významného politika. Wolfgang se ptal přátel, kteří ho čekali na letišti, kvůli které VIP se konají takové přípravy, a odpověď ho úplně uzemnila: “To je přece kvůli tobě!”

Poté, co Wolfganga přivítal starosta a zástupci naší partnerské organizace, přistoupili k němu dva studenti naší školy a předali mu – hádejte! - tu samou umělohmotnou bonsai, která se teď nacházela v našem bytě. Byl to důkaz jejich vděčnosti za školu, kterou jsme pro něj vybudovali a do které mohou chodit, aniž by museli platit školné, což je v Kongu věc nanejvýš neobvyklá.

Později, už na školních pozemcích a v plném žáru afrického dne, stálo všech téměř 300 studentů školy ve vyrovnaných řadách. Zpívali z plných hrdel a pochodovali v rytmu živé hudby. Někteří z nich pak recitovali básně a předváděli krátké scénky, nacvičené pro tuto příležitost.

Byla to mimořádná chvíle! Po více než 10ti letech tvrdé práce v Africe jsou pro nás tyto okamžiky nesmírně dojemné. V takových chvílích jasně cítíme, že všechny starosti, práce a překonávání potíží stojí za to.

Později mi Wolfgang svěřil, že během dní, které tam strávil, musel několikrát zadržovat slzy. Těžké podmínky, v nichž lidé na konžském venkově žijí, vděčnost dětí, které mohou chodit do naší školy, to vše na něj nesmírně působilo.

Wolfgangovo vyprávění jsem si vyslechla velmi pozorně. Hned na to jsem přenesla stromeček zpět do obývacího pokoje a umístila ho na čestné místo doprostřed stolu. Stojí tam jako hmatatelná připomínka lásky a vděku studentů z africké Mabaly.

*** *** ***

V běžném životě si často ani nevšimneme, že dostáváme mnohem více, než sami dáváme, a že to co činí život bohatším, je vděčnost. — Dietrich Bonhoeffer

Nikdy nedovol, abys kvůli věcem, které chceš, zapomněl na věci, které již máš.— Sanchita Pandey

Bůh ti denně dává 86 400 vteřin. Využil jsi alespoň jednu z nich, abys mu poděkoval?– William Arthur Ward

Vděčnost je rozhodnutím vůle, a je-li tomu tak, toto rozhodnutí je zcela na nás. Rozhodnutí být vděčný není jednoduché, protože nás to něco stojí. — Chuck Swindoll

Vděčnost vede ke spokojenosti, jež má za následek klid v duši. — Todd Stocker

Copyright © 2019 Aktive Direkt Hilfe e. V.; Foto: W. Schmidt:  Někdy představuje největší překážku školní docházky dětí velká chudoba rodičů. Rodiny mají tak málo peněz, že si často nemohou dovolit platit školné. Proto je naše škola v Mushapu zdarma.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH