19červen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny

Přišel za námi

Marie Story:

Neexistuje historický záznam o datu narození Ježíše. Pouze se spekuluje – někdo říká, že to bylo na jaře, jiní, že na podzim – ale nikdo neví jistě, který den se Ježíš narodil. Neexistuje historický důkaz, že se narodil 24. prosince. Také je dost jisté, že tam tenkrát nebyl vánoční stromeček, kapr nebo koledníci. Tak proč slavíme jeho narození 24. prosince? A proč stromeček, koledy a ostatní naše soudobé tradice?

Lidé ve skutečnosti začali slavit narození Ježíše v prosinci kolem roku 350 našeho letopočtu. Poté to trvalo stovky let, než byly Vánoce přijaty ve větší míře jako oslava Ježíšova narození mezi křesťany, a to hlavně proto, že většina našich moderních vánočních tradic má své kořeny v dávné pohanské historii. 25. prosinec byl původně oslavován jako den narození syna egyptské bohyně Isis. Oslavování, hodování a dávání dárků bylo součástí této oslavy. Římané vítali každoroční slunovrat jídlem, popíjením a oslavami. Z Říma také pochází ; tradice koled neboli „maškar,“ jak se jim tehdy říkalo. Koledníci se převlékali do kostýmů, chodili zpívat od domu k domu a bavili tím své sousedy. Vánoční stromek pochází z evropských tradic, neboť zelené stromky byly považovány za symbol štěstí. Druidové (keltští kněží) využívali celoročně zelené stromky jako náboženský symbol a dokonce samotné stromy uctívali. Když byli lidé po celém římském impériu konvertováni, mnoho z jejich tradic se přesunulo do oslav Vánoc.

A proč vám to všechno říkám? Někteří lidé tato fakta využívají k tomu, aby na Vánoce vrhali negativní světlo. Ti, co nevěří, používají tyto skutečnosti často k zesměšňování křesťanství, říkají, že je to jen „kopírování“ jiných náboženství. Na opačné straně někteří křesťané odmítají slavit Vánoce kvůli pohanskému pozadí některých tradic. Obě tyto reakce jsou podle mého názoru smutné.

Ježíš chápe širokou rozmanitost kultur a původu lidí. A místo, aby požadoval od lidí, aby se všeho, co je baví a těší, vzdali, stane se součástí jejich světa. Ježíš se s námi setkává tam, kde se zrovna nacházíme. Nemusíme mít obrovské znalosti, abychom ho nalezli. Netrvá na tom, abychom se změnili, než nás akceptuje . Nečeká, až dosáhneme určité míry dokonalosti, aby nás přijal. Ježíš říká, že přijme kohokoliv, kdo k němu přichází, a bez ohled u na to kým je, neodmítne ho. Kdokoliv k němu přijde, toho přijme s otevřenou náručí.

Když jsem četla o Ježíšově životě, zaujalo mne, jak se přizpůsobil, aby vyšel vstříc potřebám každého člověka, kterého potkal. Když byl s Nikodémem – intelektuálem, vysokým členem rady chrámu – mluvil s ním Ježíš způsobem, který vyprovokoval jeho zájem a byl výzvou pro jeho intelekt. Když byl Ježíš s dětmi, bral je do náručí a povídal si s nimi. Když byl s nevěřícími nebo hříšníky, šel do jejich domovů, jedl, pil a smál se s nimi. Několikrát, když učil velké davy lidí, věděl, že jejich největší potřebou se stal hlad – a tak je nakrmil.

Ať už pro dav nebo jednotlivce, Ježíš vždy učinil cokoliv bylo zapotřebí, aby lidé cítili Jeho lásku a upřímný zájem.

Tak Ježíš žil a zemřel a je to i hlavní důvod, proč přišel na zem. Byl jako my. Vzal na sebe lidské tělo, sestoupil dolů a procházel tu tím, čím my. Potýkal se s každodenním životem, s hladem a únavou. Možná se občas cítil vyčerpaný. Ale vyzkoušel si, jaké to je být člověkem, aby věděl, co cítíme, a pochopil, co je pro nás důležité.

Dokáže přijmout to, co známe a máme rádi – to, co je pro nás důležité, jako např. vánoční tradice, a dokáže jim dodat ještě mnohem hlubší význam.

Takže až se budete o Vánocích radovat, až budete rozbalovat dárky, zpívat koledy a užívat si dobrého jídla, ať vám to připomene, jak hluboce vás Ježíš miluje. Dovolte každé z těchto vánočních tradic, které vás tak těší, aby vám připomněla ten velký dar, který dal Ježíš každému z nás, když sestoupil na zem, žil tu a zemřel za nás. – Marie Story

Copyright © 2014 AnchorMore in this category: Na počest mých rodičů »
  Hlavním cílem ADH je umožnit dobré školní vzdělání!

Náš cíl – zajistit vzdělání

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH