20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny
W. Schmidt:

Začít s něčím novým je vždycky velká výzva, ale zpravidla se to v mnoha ohledech vyplácí. Kdo chce začít s novým projektem v Kongu, zejména ve vnitrozemí, se na to musí velmi dobře připravit. Náš školní projekt v Mushapu zasáhla veliká rána, když se provincie Kasai (v níž škola leží), ocitla ve víru ozbrojených konfliktů, které byly dosud typické jen pro východ země, kde se nachází většina nerostného bohatství země.

Jakmile v Kasai vypukly nepokoje, které se rozšířily a nakonec zasáhly i naši odlehlou vesnici, práce na našem projektu musela být pozastavena. Když jsme se s Lenkou dozvěděli o těchto událostech, začali jsme propadat skepsi a zoufalství. Ale pak se nám dostalo shůry podpory, posily, naděje a nové vize. Namísto toho, abychom mysleli jen na ty hrozné události, soustřeďujeme se na to, čím se naše škola pro mnohé stala. – Během posledních 5ti let ji navštěvovalo skoro 2000 dětí, které oceňovaly možnost bezplatného vzdělání. Kromě toho jsme přesvědčeni, že tyto děti, podobně jako jejich rodiče, učitelé a další spolupracovníci, nikdy nezapomenou na cizince, kteří jim uprostřed buše pomohli postavit školu, ze které je nyní jejich vlastní lidé vyhnali - ze školy a z domovů.

A ještě několik dalších pozitivních bodů, které nás mohou v této situaci těšit: budovy, které jsme nechali postavit, stále stojí a v budoucnu, jakmile se politická situace uklidní, budou zase využívány. Mnoho lidí také našlo díky projektu práci a mzdu. Jak si možná ještě vzpomenete, podařilo se nám školu zázrakem zaregistrovat u ministerstva školství, které našim učitelům mzdu stále vyplácí, i když museli z oblasti uprchnout. Modlíme se za obnovení míru a za to, aby žáci a učitelé mohli opět chodit do školy, ať už v Mushapu či někde jinde.

Díky tomuto pilotnímu projektu jsme získali spoustu zkušeností, které nám pomohou v dalších projektech. Důležité poučení pro nás osobně spočívá v tom, že nesmíme ztrácet odvahu a vzdávat se, i když se přihodí něco takového. Naopak musíme se vzchopit a začít znovu od začátku na nějakém jiném místě, kde je pomoci právě tak naléhavě zapotřebí. Inspirací a povzbuzením je pro nás příklad Japonska, Německa a dalších zemí, které po druhé světové válce vstaly z vybombardovaných trosek k rozkvětu.

Bůh věděl, co se chystá, a připravil nás na to. Stavební práce v Mushapu se v minulém roce výrazně zpomalily z důvodu onemocnění našeho projektového manažera Jeana. Z tohoto důvodu šlo také do projektu méně peněz, ještě předtím, než vypukly nepokoje. Současně jsme před rokem položili základní kámen k novému projektu v jiné provincii. S tím souviselo vyhledání nových, spolehlivých a schopných partnerů, zajištění potřebné logistiky, zvolení správného místa pro stavbu atd. Pak jsme plánovali, radili se, organizovali a obstarávali finance, jejichž prostřednictvím budou mít další lidé šanci získat potřebné vzdělání, najít si práci a zlepšit svůj život. A tak můžeme i nadále měnit další část světa k lepšímu.

Před několika lety jsem začal pracovat na něčem novém, na něčem, o čem mi původně ani nesnilo – začal jsem psát knihu. Počátky byly pomalé, kdykoli jsem měl čas a přišla inspirace. Netušil jsem, kolik práce to pro mě bude znamenat, ale cítil jsem povolání k tomuto úkolu. A tak jsem se do toho pustil, a ukázalo se, že kromě spousty práce mi to přináší také radost, obohacení, vzrušení, a doufám, že se má kniha stane úspěšným doplněním naší dosavadní práce.

Když naše malá rodinka přesunula svoji základnu před několika lety do Evropy, museli jsme se vypořádat se spoustou nových výzev: najít nový byt, školu pro naši dceru a pracovat ve zcela odlišném prostředí od Afriky.

Tyto nové podmínky mi ale poskytly více času k reflexi a k práci na knize, ve které chci popsat, co nás naučilo 10 let strávených v Africe a co by mohlo přispět k rozvoji tohoto světadílu. Současně pociťuji potřebu popsat ze svého pohledu, co se skutečně děje v Africe ale i ve vyspělém světě, a na základě toho hledat řešení problémů v obou částech světa. Kniha pojednává i o mnoha dalších tématech, která by mohla, dle mého soudu, řadě lidí pomoci.

Učím se nevzdávat se, ale pracovat dál, i když se objeví nejrůznější problémy; strach překonávám vírou. Když se objeví temné mraky nepříznivých okolností nebo se vynoří pochybnosti i ze strany lidí, kteří to myslí dobře. Odmítám ztratit radost ze své práce.

Psaní je pro mě, podobně jako každý jiný projekt, především týmová práce. Po prvních náčrtech dávám text přečíst své ženě a některým blízkým přátelům, abych si poslechl jejich komentáře, zpětnou vazbu, otázky a připomínky. Následuje překlad, což znamená ještě větší množství týmové práce a vylepšování. Nakonec musíme vyřešit otázku, jak nejlépe knihu publikovat, aby si našla co největší počet čtenářů.

Všechno mě vede k tomu, abych pokračoval, ať už se děje cokoli, jak říkal Martin Luther: „I kdybych věděl, že zítra se rozpadne svět, stejně bych dnes zasadil svoji jabloň.“ Nemáme co ztratit, když se pokusíme o něco nového a podržíme se našeho cíle; naopak, můžeme přitom hodně získat.

Copyright © 2017 Aktive Direkt Hilfe e. V.Nechceme darovat rybu, spíše naučit rybařit – pomoci lidem, aby si mohli pomoci sami.

Změny jsou pro nás přínosem

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH