20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny

Vánoce jsou kvůli lásce

autor neznámý:

Vánoce jsou kvůli lásce. Vánoční čas je časem radosti, dávání a sdílení, časem smíchu, časem setkávání rodiny a přátel, časem třpytivých řetězů na stromečku a nazdobených balíčků. Hlavně a především jsou tu ale Vánoce kvůli lásce.

Nevěřila jsem tomu, dokud jsem od jednoho malého, skřítku podobného žáčka s očima plnýma nevinnosti dostala jednou o Vánocích neskutečný dárek. Marek byl jedenáctiletý sirotek, který žil se svojí tetou, zahořklou ženou středního věku, velmi znechucenou skutečností, že na ní po smrti její sestry zůstalo břemeno péče o malého synovce. Nikdy neopomněla využít příležitosti a upozornit Marka, že bez její velkorysosti by byl opuštěný a bez střechy nad hlavou. Kupodivu, i přes neustálé výčitky a chlad, který ho doma obklopoval, byl Marek milý a laskavý chlapec.

Marka jsem si pořádně všimla až tehdy, když se začal po vyučování zdržovat ve třídě (za což ho doma čekaly tetiny výtky a hněv, jak jsem později zjistila), aby mi pomohl třídu poklidit. Prováděli jsme tu činnost s klidem a v pohodě, moc jsme nemluvili, ale oba jsme si užívali ticho a pokoj této doby. Když už Marek někdy promluvil, bylo to většinou o jeho matce. Ačkoli byl ještě velmi malý, když umřela, dobře si pamatoval laskavou, něžnou a milující ženu, která mu vždy věnovala hodně času.

Jak se blížily Vánoce, přestal se Marek náhle po vyučování zdržovat ve třídě. Těšila jsem se, že se zase ukáže, ale jak šly dny, po vyučování vždycky rychle zmizel do šaten. Jednoho dne jsem ho zastavila na chodbě a zeptala se, proč už mi ve třídě nepomáhá. Řekla jsem mu, jak moc mi chybí, a jemu radostně zasvitlo v očích, když se na oplátku zeptal mě: „Opravdu vám chybím?“ Vysvětlila jsem mu, že je můj největší pomocník.

„Mám pro vás překvapení“, zašeptal důvěrně. „Je to k Vánocům.“ A pak v rozpacích rychle vyběhl ze třídy. Po škole ani potom už se nikdy nezdržel.

Konečně nastal poslední školní den před Vánoci. Marek se pomalu vplížil pozdě odpoledne do třídy, v ručkách schovával cosi za zády. „Mám pro vás dárek“, řekl plaše, když jsem vzhlédla od katedry. „Snad se vám bude líbit.“ Natáhl ruku, a na jeho malé dlani ležela maličká dřevěná krabička.

„To je krása, Marku. Je něco uvnitř?“ zeptala jsem se, otevřela víčko a nahlédla tam.

„Ano, ale nemůžete to vidět,“ odpověděl, „ani se toho nemůžete dotknout nebo to ochutnat nebo ucítit. Ale maminka říkávala, že to člověku vždycky udělá dobře, zahřeje to za studených nocí, a dá vám to pocit bezpečí, když jste sama.“

Hleděla jsem do prázdné krabičky. „Co je to, Marku?,“ ptala jsem se jemně, „ co je to, co mi vždycky udělá dobře?“

„To je láska“, zašeptal tichounce, „a maminka vždycky říkala, že je nejlepší, když se někomu daruje.“ Pak se tiše otočil a odešel.

Od té doby mám malou dřevěnou krabičku na pianě ve svém pokoji a jen se usmívám na zvědavé přátele, když nedůvěřivě zdvihají obočí, při mém vysvětlení, že uvnitř je láska.

Ano, Vánoce jsou veselé, radostné, plné hudby a zpěvu, dobra a krásných dárků. Ale hlavně a především, Vánoce jsou tu kvůli lásce.

*** *** ***

Důvodem, proč před Vánocemi někdy vyšilujeme a o překot bezhlavě nakupujeme i často nesmyslné dárky, bude možná to, že nedokážeme vyjádřit svou lásku slovy. – Harlan Miller

Tipy na vánoční dárky: nepříteli - odpuštění. Protivníkovi - toleranci. Příteli - své srdce. Zákazníkovi - službu. Všem lidem - lásku. Všem dětem - dobrý příklad. Sobě samému - úctu. – Oren Arnold

Vánoce nejsou jen časem veselí a slavnostní atmosféry. Vánoční čas je něco více. Je to čas rozjímání o věčných věcech. Duch Vánoc je duchem dávání a odpouštění. – J. C. Penney

Copyright © 2016 CLTP  Aby projekt byl dlouhodobě úspěšný, je třeba se již v počátku zaměřit na to, že jednou musí stát na svých vlastních nohou.

Náš cíl – udržitelnost vývoje

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH