20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny

20. výročí ADH

Tento rok si ADH připomíná 20 let své existence. Byla to vskutku vzrušující cesta, která nás vedla z Guiney v roce 2000 (foto 1), v době, kdy Lenka působila v Nigérii (foto 2), přes Zambii v roce 2001 (foto 3), do Kamerunu v letech 2002/3 (foto 4) a následně do Demokratické republiky Kongo, kam jsme dorazili v polovině roku 2003 hned po ukončení velkého válečného konfliktu. Období 2005/6 jsme ze zdravotních důvodů strávili v Jihoafrické republice, kde bylo příznivější klima (2005/6, foto 6). V roce 2007 jsme se vrátili opět do Konga (foto 7), kde působíme do dnes.

V roce 2011 jsme přesunuli naši pozornost na práci ve venkovských oblastech Konga, kde je potřeba pomoci mnohem větší než ve městech. V letech 2011- 16 jsme ve vesnici Mushapo postavili a rozjeli provoz naší první školy (fotky 8-11). Během té doby zde získalo vzdělání více než 2000 žáků zcela zdarma (foto 12&13), což byla věc v té době v Kongu zcela neslýchaná.

V roce 2017 v regionu Kasai, kde se naše škola nachází, došlo k bojům zainteresovaných národních a mezinárodních sil v důsledku objevu nových nalezišť diamantů. Většina našich učitelů a žáků uprchla do Tshikapy, kde museli začít znovu od začátku a z ničeho. Ředitel naší školy Pierre společně s řadou učitelů pokračuje ve výuce žáků v pronajatých prostorách v jedné z místních škol (foto 14). Žáci z kmene Tshokwe, kteří zůstali v Mushapu, pokračují ve vzdělávání v budovách naší školy (foto 15).

V roce 2017 jsme zahájili nový školní projekt, tentokrát v Mabale v regionu Mai Ndombe (foto 16 & 17). V současné době navštěvuje tuto střední školu 276 žáků od 7. do 9. třídy; škola se jmenuje ITAV/ADH Mabala (Zemědělsko-chovatelská škola). Školu jsme otevřeli v roce 2018 a navštěvují ji děti kmene Bantu (hlavní a největší kmen v Africe jako takové) a také Pygmejů (příslušníci značně utiskované menšiny). V závěrečném 9. ročníku nyní 26 žáků dokončuje svoji agrotechnickou a 20 dalších zootechnickou přípravu. Ředitel Philemon vede tým 15 učitelů, což je tolik, kolik pro tento typ školy vyžaduje ministerstvo školství.

Abychom finančně podpořili fungování školy, zahájili jsme zemědělský projekt. Zřídili jsme malou drůbeží a králičí farmu (fotografie 18-21) a také školku ovocných stromků, ke kterým jsme nedávno přidali 1100 palmových sazenic (foto 22). Porostou na přibližně 7 hektarech (z našich 40 ha) a budou sloužit k výrobě palmového oleje. Organizace PIREDD, která nám věnovala palmové sazenice, přislíbila podporovat další péči o plantáž stodolarovým příspěvkem měsíčně po dobu dalších 16ti měsíců. Celkový výnos z plantáže bude patřit škole.

Pokud by vás zajímaly další podrobnosti nebo naše další aktivity, můžete se podívat na časovou osu se zprávami za posledních 20 let na našich webových stránkách. Foto 23 zobrazuje naše projekty v Kongu na mapě.

Všechno to, co jsme zažili a co se podařilo – to je prostě souvislý sled zázraků. Jsme dobrovolníci pracující na plný úvazek, obvykle dorazíme na letiště nové země s omezenými financemi, často aniž bychom v dané zemi kohokoli znali. Rychle si ale najdeme přátele, zjistíme, kde je pomoci nejvíce potřeba a co je pro to dobré udělat, a po nějaké době můžeme vidět i povzbudivé výsledky své práce. Jsme nesmírně vděčni za všechny věrné členy týmu, přátele a podporovatele, kteří to všechno umožňují.

Prošli jsme si i řadou obtíží, zklamání a nezdarů – ale jako je tomu při narození dítěte: kdo by mluvil o porodních bolestech, když matka konečně drží v náručí své vytoužené dítě? Všechno, co v životě za něco stojí, stojí i za zápasy a oběti. Práce v Africe přináší tolik neuvěřitelných výzev, že je opravdu zázrak, když se něco konečně podaří! K tomu je zapotřebí přímá Boží intervence, za kterou jsme velice vděční.

Každý z nás může změnit svět k lepšímu, i když třeba jen nepatrně. Naší motivací a nejdůležitější součástí je láska. Doufáme, že i nadále budeme prostředníky požehnání pro všechny, kteří potřebují naši pomoc.

Děkujeme za váš důležitý podíl na této práci. Přejeme vám vše dobré ve vašich osobních i pracovních životech.

S mnoha srdečnými pozdravy,

Wolfgang, Lenka a tým

Copyright © 2020 text: Wolfgang Schmidt; foto: Aktive Direkt Hilfe e. V.

Fotogalerie
8. Výroba cihel - Mushapo, Kongo19. Buráková pole21. Příprava přírod. hnojiva2. Lenka - lékařské projekty v Nigerii4. Náš 2. kontejner: Douala, Kamerun7. Nahoře: Lenka se sirotky v Mokali, Kongo3. Distribuce kukuřice v Zambii12. Angela s 500 žáky ve škole v Mushapu14. Ředitel školy Pierre s žáky po útěku z Mushapa v pronajatých budovách v Tshikapě, Kongo5. Třetí kontejner: Kinshasa, Kongo6. Vlevo: Wolfgang - škola v Jihoafrické republice18. Žáci sklízejí zeleninu17. 276 žáků, 15 učitelů, 6 tříd, 40 hektarů polí určených k zeměděl.1. Wolfgang a Marianne u kontejneru humanitární pomoci v Konakry, Guinea10. Náš manažer Jean dohlíží na stavbu13. Děti jsou vděčné za bezplatnou školní docházku9. Vypalování cihel na výstavbu školy11. Prof. Mpona s předáky u skoro dokončené školní budovy16. Zeměd.-chovatelská škola15. Škola v Mushapu pokračuje i po bojích23. Mapka umístění našich škol22. Agronom Philemon (vpravo) v přístřešku pro sazenice20. Slepičí výběh u školy  Někdy představuje největší překážku školní docházky dětí velká chudoba rodičů. Rodiny mají tak málo peněz, že si často nemohou dovolit platit školné. Proto je naše škola v Mushapu zdarma.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH