20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny
2014: Basketball jetzt auch in unserer Schule in Mushapo 2014: Basketball jetzt auch in unserer Schule in Mushapo

Reagujme pozitivně

Reagujme pozitivně
Citace:

Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, jaký vliv má přístup k věcem na život. Přístup je, podle mě, důležitější než fakta. Je důležitější než minulost, vzdělání, peníze, okolnosti, selhání, úspěchy, je důležitější než to, co si ostatní lidé myslí, říkají nebo dělají. Je důležitější než vzhled, talentovanost nebo dovednosti. Má schopnost vybudovat nebo zničit firmu, církev, domov. Nejúžasnější je, že se každý den můžeme rozhodnout, jaký přístup budeme mít. Minulost už změnit nemůžeme; nemůžeme změnit ani skutečnost, že lidé se budou chovat určitým způsobem. Nemůže me změnit nevyhnutelné. Jediné, co můžeme změnit, je náš přístup k tomu. Jsem přesvědčen, že život záleží z 10% na tom, co se mi stane, a z 90% na tom, jak se k tomu postavím. A stejné je to u vás. To my jsme zodpovědní za svůj přístup. – Charles R. Swindoll

Víra jedná pozitivně v negativní situaci. – Dr. Robert Schuller

Jestli existuje jedna věc, která nás všechny spojuje, tak je to to, že občas všichni trpíme. Všichni triumfujeme. Setkáváme se s překážkami a věcmi, které nás vyvedou z rovnováhy a jsou výzvou pro naši vnitřní sílu. To je život. A poučení z toho čím procházíme často pochopíme až zpětně. Bez obtížných časů by nebyly ty skvělé. Všechno by se zdálo jen ploché a jednotvárné, snadné a nudné.

Bez úsilí by nedošlo ke skutečně účinné změně. Krása života spočívá v překonávání zdánlivě nepřekonatelného. Naše sebedůvěra roste a nalézáme v sobě sílu, o které jsme neměli tušení.

Při této příležitosti jsem se zamyslela nad nejrůznějšími situacemi, kterými jsem si musela v životě projít. Pamatuji si, že jsem se vždy zaměřila především na negativní aspekty situace. Jak špatně jsem se cítila, jak mizerná ta situace byla, a jak jsem si myslela, že se to nikdy nezmění. A tak dále. Začarovaný kruh.

Ale co kdybychom se mnohem víc soustředili na to, jak naše úsilí mění nás i naše životy k lepšímu?

Daly by se negativní situace zlepšit tím, že bychom přemýšleli, jaký nám přinášejí užitek?

Když jsem byla nešťastná kvůli své vědeckovýzkumné kariéře, vše, na co jsem se zvládla soustředit, bylo to, že jsem si zničila život. Chodila jsem na vysokou školu 7 let, učila se být vědkyní, jen abych přišla na to, že mě to v podstatě nebaví. Tolik dní jsem se proklínala, že jsem udělala tak velkou životní chybu a ubírala se špatným směrem.

Mé negativní myšlenky byly tak silné, že jsem téměř přesvědčila samu sebe, že je lepší žít zbytek mého života bez naplnění, než abych se postavila tváří v tvář změně. Namluvila jsem sama sobě, že si budu moci dělat, co budu chtít, až budu v důchodu. Tenkrát mi bylo 25 let!

Tehdy jsem si uvědomila, že buď se utopím ve své vlastní negativitě, nebo se pokusím podívat na věci pod jiným světlem. Místo toho, abych proklínala sebe a své „chyby“ (raději bych je nazývala zkušenostmi, ze kterých jsem se poučila), hledala jsem ponaučení a smysl.

Co se mi moje nespokojenost pokoušela sdělit?

Jak mě tento neklid nabádal, abych učinila v životě změnu?

Kdybych nevykročila v kariéře špatným směrem, nenašla bych uspokojení, které mi přináší má kariéra dnes. Tento blog jsem začala jako koníček během mé vědeckovýzkumné kariéry. Bylo to něco, na čem jsem mohla pracovat ve volném čase a přinášelo mi to takovou radost, že jsem tím trávila většinu svého volného času. To, co začalo jako rozptýlení od mého skutečného života, se stalo tím, co mi ten život dalo.

Ani jsem si neuvědomovala, že tento koníček se stane nejen katalyzátorem, který mi pomůže opustit mou neuspokojující kariéru a začít mé vlastní podnikání, ale rovněž mi pomůže najít v životě skutečnou vášeň.

A nyní překvapivě vidím své úsilí v novém světle. Místo toho, abych proklínala čas nepohody, vidím jej jako poselství volající po změně. To, jestli mu naslouchám, či nikoliv, je pouze na mě. – Angela [1]

Excerpts from an Anchor article, Copyright © 2014 Anchor  Každodenní motivaci získáváme z niterného přání umožnit těmto dětem lepší šanci do života.

Náš cíl - odurbanizace

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH