20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny pro duši
W. Schmidt: Začít s něčím novým je vždycky velká výzva, ale zpravidla se to v mnoha ohledech vyplácí. Kdo chce začít s novým projektem v Kongu, zejména ve vnitrozemí, se na to musí velmi dobře připravit. Náš školní projekt v Mushapu zasáhla veliká rána, když se provincie Kasai (v níž škola leží), ocitla ve víru ozbrojených konfliktů, které byly dosud typické jen pro východ země, kde se nachází většina nerostného bohatství země. Jakmile v Kasai vypukly nepokoje, které se rozšířily a nakonec zasáhly i naši odlehlou vesnici, práce na našem projektu musela být pozastavena. Když jsme se s Lenkou dozvěděli o těchto událostech, začali jsme propadat skepsi a zoufalství. Ale pak se nám dostalo shůry podpory, posily, naděje a nové vize. Namísto toho, abychom mysleli jen na ty hrozné události, soustřeďujeme se na to, čím se naše škola pro mnohé stala. – Během posledních 5ti let ji navštěvovalo skoro 2000…

Více...

Soubor citátů: Pamatujte si, že neexistuje malá laskavost. Každý čin vyvolá řetězec podobných činů. – Scott Adams (geb. 1957) Musíš lidem kolem sebe věnovat trochu času. Udělej něco pro ostatní, i kdyby to byla jen maličkost. – Udělej něco pro ostatní, ne kvůli odměně, ale jako privilegium. – Albert Schweitzer (1875-1965) Jsem jen jeden, ale jsem alespoň jeden. Nemůžu udělat všechno, ale můžu udělat alespoň něco; a jen proto, že nemohu udělat všechno, neodmítnu udělat to, co udělat mohu. – Edward Everett Hale (1822-1909) Sv. František z Assisi řekl: “Cokoli dostaneš, odděluje tě od ostatních, cokoli daruješ, to tě s nimi spojí.” Podstatou nezištnosti je velkorysost. Napomáhá nejen sjednocení týmu, ale i jeho dalšímu pokroku. – John C. Maxwell (geb. 1947) Lidské bytosti, které za sebou nenechávají žádné převratné úspěchy, ale jen řadu malých laskavostí, svůj život nepromarnily. – Charlotte Gray Většina z nás si užívá pozornosti, které se nám…

Více...

autor neznámý: Vánoce jsou kvůli lásce. Vánoční čas je časem radosti, dávání a sdílení, časem smíchu, časem setkávání rodiny a přátel, časem třpytivých řetězů na stromečku a nazdobených balíčků. Hlavně a především jsou tu ale Vánoce kvůli lásce. Nevěřila jsem tomu, dokud jsem od jednoho malého, skřítku podobného žáčka s očima plnýma nevinnosti dostala jednou o Vánocích neskutečný dárek. Marek byl jedenáctiletý sirotek, který žil se svojí tetou, zahořklou ženou středního věku, velmi znechucenou skutečností, že na ní po smrti její sestry zůstalo břemeno péče o malého synovce. Nikdy neopomněla využít příležitosti a upozornit Marka, že bez její velkorysosti by byl opuštěný a bez střechy nad hlavou. Kupodivu, i přes neustálé výčitky a chlad, který ho doma obklopoval, byl Marek milý a laskavý chlapec. Marka jsem si pořádně všimla až tehdy, když se začal po vyučování zdržovat ve třídě (za což ho doma čekaly tetiny výtky a hněv, jak jsem…

Více...

  Abychom výrazně zlepšili vyhlídky dětí (a tím i jejich rodin!), dali jsme si za cíl umožnit dětem dobré vzdělání a všestranně je podporovat.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH