20květen2024

support-header
 

Konkrétní sponzoring

Zemědělstvím k dlouhodobé udržitelnosti projektu

Integrovaný zemědělský projekt má přispět k existenčnímu dlouhodobému přežití školy a udržet školu soběstačnou. Našich 9 hektarů půdy je k dispozici pro pěstování plodin. Sklizeň se prodává místně a na regionálních trzích. Zisky jsou určeny k financování školy. Kromě toho je, profesionální zemědělství a výuka řemesel začleněna do školních osnov vyšších tříd. Prostřednictvím těchto dodatečných kvalifikací jsme zvýšili šance pro děti při hledání zaměstnání. Kromě toho, zemědělství již nyní vytváří nová pracovních místa a zajišt´uje potřeby pro tuto oblast, kde potraviny jsou opravdu vzácné. Pokud podpoříte projekt zemědělství, přispíváte tak dlouhodobému přežití celého projektu.

ADH targeted donation-agriculture
Náš zemědělský projekt: výsadba manioku jde opravdu dobře. Úroda má dlouhodobě financovat operaci školy.

Finanční dary prostřednictvím PAYPAL

Podpořte nás finančním darem prostřednictvím PayPal.


 EUR

Darování bankovním převodem

Bankovní účet 'Aktive Direkt Hilfe e.V.'

Postbank Dortmund

IBAN: DE 92 4401 0046 0298 0004 61
BIC: PBNKDEFF

Adresa: Am Lerchenbuck 23 - D-79379 Müllheim

Neurčený sponzoring

Necháváte rozhodnutí o využití Vašich peněz na nás a raději podpoříte projekt jako celek?

 

 

 

Sponzorovat

  Základní etické hodnoty, jako je zodpovědnost, poctivost a mravní integrita jsou pro naše spolupracovníky zcela nepostradatelné.

“Užasné nápady pro podporu” a “zodpovědní spolupracovníci”

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Jiní o nás

Některým našim příznivcům jsme položili následující otázku: „Proč vlastně podporujete ADH?“ O jejich odpovědi bychom se s Vámi rádi podělili.

Jiní o nás