20květen2024

support-header
 
Benefiční akce našich podporovatelů

Jak probíhá rozvojová pomoc v Kongu? _ přednáška na univerzitě v Kostnici

Jens Ottinger:

V rámci jednoho semináře zabývajícího se sociální pomocí v rozvojových zemích, pořádaného na univerzitě v Kostnici, vystoupili na mé pozvání manželé Schmidtovi z AHD. Jejich přednáška se konala 13. 6. 2012. Díky vstřícnému přístupu univerzity jsme mohli využít k jednohodinové přednášce a následné diskuzi vhodné prostory i potřebnou techniku. Členové ADH hovořili jako odborníci o své práci v Kongu. V tématu „Jak probíhá rozvojová pomoc v Kongu“ představili Kongo jako zemi velkých rozporů. Přednášející se soustředili především na svůj nový školní projekt v Mushapu. V závěru naznačili různé přístupy a cesty, díky kterým může rozvojová pomoc úspěšně fungovat i v tak „chaotické“ zemi, navzdory všem překážkám a zádrhelům. Přítomní studenti a doktoranti kostnické univerzity sledovali přednášku s upřímným zájmem. Z četných dotazů během přednášky i z následné diskuze jsme mohli vidět, že naše vystoupení přimělo některé posluchače k vážnému zamyšlení. Z tohoto hlediska byla přednáška velkým úspěchem.  Někdy představuje největší překážku školní docházky dětí velká chudoba rodičů. Rodiny mají tak málo peněz, že si často nemohou dovolit platit školné. Proto je naše škola v Mushapu zdarma.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci přispět

Chtěli byste finančně podpořit naši práci v Kongu? Budeme Vás informovat o tom, jak byly Vaše peníze použity. Přečtěte si více o možnostech finanční podpory.

Poslat sponzorský dar