20květen2024

support-header
 
Benefiční akce našich podporovatelů

Děti běžely pro děti

Annette Schmidt:

Na naší základní škole v Gerbachu v Německu jsme zvažovali téma letošní školní slavnosti. Zároveň jsme uvažovali, jak bychom mohli zlepšit podporu čtyř konžských dětí, které naše škola sponzoruje. Nakonec jsme obě otázky spojily v jednu odpověď a tak bylo stanoveno téma naší školní slavnosti: podpora "našich dětí v Africe". Nejvíce se nám zalíbil nápad uspořádat “sponzorovaný běh” a tak jsme také učinili.

19. června 2009 běželi žáci základní školy Gerbach pro děti, které sponzorují v Africe.

Každý žák si měl najít mezi přáteli a v kruhu své rodiny maximálně deset sponzorů, kteří by se zavázali zaplatit dítěti určitou částku za každý kilometr běhu - například 50 eurocentů.

Den “spozorovaného běhu” začal hudebním vystoupením, a pak už se účastníci rozeběhli. Úsek určený k uběhnutí byl dlouhý dva kilometry a za každé úspěšné dokončení této trasy dostaly děti razítko na běžecký pas, který měly pověšený kolem krku.

A tak každý uběhl několik kol, mezi kterými děti uvítaly přestávky, v nichž doplňovaly energii jídlem a pitím sponzorovaným a servírovaným některými rodiči. Jednomu žákovi se podařilo v době od 7:30 do 12 hodin uběhnout 20 km!

Na konci tohoto mimořádného dne navštívil každý žák své sponzory, kteří pak darovali dohodnutou částku. Tak už výše zmíněný žák dostal 50 eurocentů za kolo. Když uběhl 20 kilometrů, dostal od jednoho sponzora 10 euro, což znamená, že s podporou deseti sponzorů získal pro projekt 100 euro! V případě, že se sponzoři zavázali k úhradě 1 euro za kilometr, “vyběhali” někteří žáci ještě vyšší částky.

Výsledek? Akce se zúčastnilo přibližně 70 studentů a celkový výtěžek dosáhl výše 6.214, 20 Euro! Samozřejmě, že se děti samy rozhodovaly, kolik kol chtějí během dopoledne uběhnout, ale mezi žáky panovala velká soutěživost!

Hovořili jsme s dětmi o věcech, jakými jsou chudoba, hlad a sirotci. Téma Afriky jsme zapojili např. i do hudební výchovy prostřednictvím zpěvu afrických písní za doprovodu bubnů. Pro mnohé děti z naší školy to bylo pravděpodobně poprvé, kdy se blíže setkaly s tak závažnými tématy. Věříme však, že toto setkání pro ně bylo inspirativní a díky spozorovanému běhu si ověřily, že k řešení problémů ve světě mohou sami aktivně přispět.  Velmi děkujeme za veškerou vaši pomoc!

Budování školy pro Mushapo

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci přispět

Chtěli byste finančně podpořit naši práci v Kongu? Budeme Vás informovat o tom, jak byly Vaše peníze použity. Přečtěte si více o možnostech finanční podpory.

Poslat sponzorský dar