02březen2024

header-actual2

 

Od roku 2000 umožňují naše výroční zprávy sledovat přehled vývoje našich projektů. Kromě shrnutí našeho aktuálního projektu tato sekce také zahrnuje již dokončené projekty. Můžete tak jít po stopách „Aktive Direkt Hilfe“ v Africe. Navíc zde každý měsíc zveřejňujeme nejnovější zprávy ohledně právě probíhajícího projektu.

Přehledy roku
pro 2013

314 žáků, 4 vesnice, 10 tříd, 10 učitelů

Velký příliv žáků, kteří chtějí chodit do naší školy, byl poněkud nečekaný. Nemělo to být takovým překvapením, uvážíme-li, že naše škola má mnohem prostornější třídy než školy v ostatních vesnicích. Žáci se učí francouzsky od první třídy a škola je zdarma, což je v Kongu něco neobvyklého. Toto všechno je možné jen díky našim sponzorům a podporovatelům. Za všechnu Vaši pomoc Vám moc děkujeme! Jste nedílnou součástí tohoto projektu.

V létě, během naší každoroční návštěvy přátel a sponzorů v Německu, jsme se setkali s Josem, který strávil 7 měsíců v buši, kde dohlížel na náš školní projekt. Spolu jsme se účastnili již čtvrtého rozhovoru pro televizní stanici „München TV“. Zde se můžete na rozhovor podívat a také na naše poslední video z Mushapa poprvé v češtině. Tento rok jsme měli možnost poskytnout krátký živý rozhovor největší televizní stanici v Německu.

Poté co jsme projeli Německem, naše celá rodina odcestovala do Konga. Zorganizovali jsme mnohá důležitá setkání s různými přáteli a zainteresovnými lidmi, na kterých se nám podařilo určit nový směr pro naši práci v Kongu. To, jak v buši vážně onemocněl Jos nám ukázalo, že musíme projekt nastavit tak, aby běžel i bez naší časté přítomnosti. Škola musí fungovat stále víc a víc na nás nezávisle. I když je v buši velice obtížné realizovat rozvojový projekt který přetrvá, je to velmi nutné, jinak by stále více vesničanů chtělo vesnice opouštět a docházelo by k ještě většímu přelidnění měst. Vzhledem k tomu, že život na vesnicích je velice těžký, lidé doufají, že najdou práci ve městě. Ale poté, co se tam dostanou, žádnou práci nenaleznou a skončí ještě hůře, než kdyby zůstali na venkově. Mizí celé vesnice, neboť staří lidé pomalu umírají a mladí míří do měst.

Aby se postupně náš projekt osamostatnil a dál úspěšně pokračoval, tak jsme s pomocí našeho drahého přítele z Kinshasy, profesora Mpony (který byl ochotný odcestovat s Wolfgangem do Mushapa), založili v buši školní radu. Profesor Mpona pochází ze stejného regionu v Kasai a mluví místním jazykem Tshiluba. To jak byl schopný tlumočit náš plán místním obyvatelům bylo vynikající. Nyní je již naše sedmičlenná školní rada kompletní: dva náčelníci, po jednom zástupci ze dvou místních kongregací, které se zde nejvíce zabývají vzděláváním – katolické a mennonitské, jeden zástupce rodičů, nový ředitel školy a náš místní manažer Ing. Jean. Rada se schází jednou měsíčně a měla by celkově dohlížet na projekt, pomáhat řešit problémy, jako například zamezit krádežím týkajícím se našeho zemědělského projektu a dohlížet na to, aby všechny aspekty projektu dobře fungovaly.

Našim prvním 5 hektarům manioku se daří a brzy by měla začít sklizeň. Investovali jsme do dalších 4 hektarů a doufáme, že tím po sklizni získáme dobrý zdroj financí pro školu. Mezitím se nám zdvojnásobil počet ovcí na farmě. - Narodili se nám tři nová jehňátka!

V současné době je pro nás největší výzvou potřeba postavit více odolnějších školních budov. Po tak velkém přílivu žáků jsme museli okamžitě vytvořit 4 další učebny, kde jsme pro tento účel využili staré budovy farmy SADR. To je však pouze řešení dočasné. Jak jsme již uvedli v našem minulém zpravodaji, stěny těchto budov dlouho nevydrží a proto musíme postavit více zděných budov.

Druhá zděná budova je téměř dokončena, ale potřebujeme 4 další budovy a snažíme se na ně získat potřebné finance. Také bychom rádi investovali více do zemědělského projektu, aby tak vznikl lepší zdroj financí do budoucna. Jedním z pozitivních vedlejších účinků nárůstu všech těchto aktivit je, že vzniká více pracovních míst pro místní populaci: učitele, hlídače, pracovníky na farmě a na stavbě atd. Náš projekt je velkým povzbuzením pro lidi v Mushapu a v sousedních vesnicích Kakondo, Shamubenzi a Kamupafu, neboť ve vzdělání vidí lepší budoucnost pro své děti.

Wolfgang také podnikl krátkou průzkumnou cestu do jiné vzdálené části Konga, na západ do regionu Maduda. Je to další zapomenutá venkovská oblast, ve které se lidé snaží zlepšit své životní podmínky. Rádi bychom pomohli i jim, ale musíme se nejdříve zajistit pořádné školní budovy v Mushapu a stabilizovat tento projekt.

V Praze nás navštívil Jos, aby nám pomohl dokončit naši novou základnu a prodiskutoval s námi další plány v Kongu. Plánuje se tam vrátit v lednu a stále pro něj ještě hledáme konžského partnera. Někoho, kdo by mu v Mushapu pomáhal s prací, hlavně v případě nemoci, vařil mu atd. Obstarat pořádné jídlo v buši bez elektřiny, čisté vody a při nedostatku výběru potravin není snadné, ale uděláme co můžeme, abychom předešli dalšímu onemocnění.

Fotogalerie
S Phillipem (nejvyšší) a týmem v Tshikapu, kteří nám velice pomáhajíve tříděUvnitř nákladního letadlaTým z Denysu-výměna oleje v generátoruVýstavba střechy pro naší 2. školní budovuJoseph nám ukazuje oblast Maduda v Bas-ConguNejdříve střecha na ochranu před deštěm, pak zdi ......a na motorce přes řeku - cestování v bušiŠkolní rada - 2 náčelníci, Jean, Mpona, Abbé Thomas a Rev. TshinbamboPrezentace ve škole v Gerbachu, která také sponzorujeAnissa in traditional dress & hairdo. Děti se moc baví při hře s opravdovým fotbalovým míčem!Wolfgang a Prof. Mpona s žáky venku a...Josephova a naše rodinaLenka s Anisskou pomáhají vařitMpona a Jean s rodičiNaše první jehňátkaBalení sušeného manioku do 80 kg pytlů na prodej...skoro hotovo!Výroba stojanů na sušení manioku po 3 denním namáčeníSešity a pera od školky v MiesbachuNová pec na výrobu pálených cihel

Přehledy roku

  … vyvolat změny přímo na místě.

Pomoc pro vesnice- odurbanizace

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH