02březen2024

header-actual2

 

Od roku 2000 umožňují naše výroční zprávy sledovat přehled vývoje našich projektů. Kromě shrnutí našeho aktuálního projektu tato sekce také zahrnuje již dokončené projekty. Můžete tak jít po stopách „Aktive Direkt Hilfe“ v Africe. Navíc zde každý měsíc zveřejňujeme nejnovější zprávy ohledně právě probíhajícího projektu.

Přehledy roku
pro 2015

Přehled roku 2015

Snad vás potěší tento přehled naší práce za uplynulý rok. Doufáme, že i vy cítíte, že jste součástí všeho, co se podařilo!

Stavební práce

Druhá školní budova byla kompletně dokončena: stěny vyzděny až po střechu, okna a dveře vyrobeny, osazeny a natřeny, vnitřní stěny nahozeny. Ihned po dokončení této budovy jsme mohli definitivně přesunout veškerý školní provoz z prostor farmy SADR na naše vlastní školní pozemky. Stihli jsme to právě včas, protože staré budovy farmy, udělané ze dřeva a hlíny, se začaly pomalu rozpadat.

Druhá školní budova byla kompletně dokončena: stěny vyzděny až po střechu, okna a dveře vyrobeny, osazeny a natřeny, vnitřní stěny nahozeny. Ihned po dokončení této budovy jsme mohli definitivně přesunout veškerý školní provoz z prostor farmy SADR na naše vlastní školní pozemky. Stihli jsme to právě včas, protože staré budovy farmy, udělané ze dřeva a hlíny, se začaly pomalu rozpadat.

Dále se podařilo dokončit střechu třetí školní budovy, položit základy a vybudovat stěny téměř v plné výši. První a druhá školní budova dostaly betonové podlahy. Pro nové školní toalety jsme zatím vztyčili střechu. Bude jich celkem 10 - 4 pro chlapce, 4 pro děvčata a 2 pro učitele. Povedlo se rovněž vybudovat velkou vodní nádrž s betonovou podlahou, solidními cihlovými stěnami a betonovým zastřešením. Položili jsme potrubí, takže můžeme zachytávat v období dešťů vodu ze všech školních střech a shromažďovat ji v nádrži, kde bude vítaná zásoba především pro období sucha. Byly položeny základy a střecha pro nové zdravotní středisko, stěny jsou zatím vyzděny do poloviční výše. První stupeň navštěvuje 440 dětí, druhý stupeň 60, celkem tedy 500 žáků.

Všechny tyto stavební práce vyžadovaly nejprve vyčištění půdy, zejména vysekání divoce rostoucích rostlin a vysokých keřů. Velkou spoustu práce představuje i vypálení tisíců cihel. Za tímto účelem musela být opatřena vhodná hlína, která se nachází 10 m hluboko v místě vzdáleném 4 km od školy. Hlínu je třeba vykopat, dopravit na výrobní místo, napěchovat do forem-jedna cihla po jedné, vytlačit pomocí speciálně upraveného kusu dřeva, usušit, naskládat do tvaru pece, pevně uzavřít, vypálit a dopravit na staveniště. To vše se děje ručně bez pomoci jakékoli techniky, v buši nejsou k dispozici žádné stroje ani dopravní prostředky. Veškerý další stavební materiál - cement, železné tyče, hřebíky, barvy atd., musíme koupit v 65 km vzdálené Tshikapě a nechat dopravit na kolech po písčitých a blátivých cestách.

Výuka

Naši školu teď navštěvuje na prvním stupni 440 dětí, které neplatí žádné školné – věc v Kongu zcela neslýchaná. Kromě toho máme na druhém stupni 60 studentů, za jejichž výuku platí jejich rodiče. Stalo se tak z jejich vlastní iniciativy, protože je pochopitelně mnohem jednodušší, když děti mohou chodit do školy přímo v místě bydliště, než pěšky docházet do daleké školy. Dohromady tedy naše škola poskytuje v současné době vzdělání přesně 500 dětí. Ředitel školy i učitelé absolvovali v průběhu roku několik dalších vzdělávacích seminářů.

Zemědělský projekt

Pozemky kolem nových školních budov, zarostlé vysokou travou a křovisky, byly vyčištěny a připraveny pro nový zemědělský projekt. Věříme, že úrodu bude možno snadněji uhlídat, díky bezprostřední blízkosti školy a obydlí učitelů. Zasázeli jsme na jednom hektaru ananasy, a dokonce už sklidili první ovoce, což je velké povzbuzení pro nás pro všechny. Takto získané plodiny jsou pro místní skutečným požehnáním, navíc má náš zemědělský projekt ještě další význam - je to praktická škola zemědělství, na které klade velký důraz právě výuka na druhém stupni. Chceme děti naučit něco, co jim zajistí obživu po celý život.

Nezávislost

Až do listopadu 2015 jsme hradili mzdy všech učitelů z prostředků ADH, ale od té doby dostávají peníze přímo od ministerstva školství. Je to významný krok na cestě k nezávislosti školy a ke konečnému cíli tohoto projektu - postavit školu na vlastní nohy, aby mohla nadále fungovat bez naší podpory. Tak budeme moci zahájit další projekt na jiném místě, abychom umožnili přístup ke vzdělání dětem, kterým by jinak bylo zcela odepřeno.

Získat podporu ministerstva vzdělávání se nám podařilo jen díky tomu, že jsme měli příležitost setkat se osobně s ministrem vzdělání. Stalo se tak v době, kdy jsme řešili velké problémy s jedním z místních náčelníků, který znemožnil pokračování naší stavby a dožadoval se velkých úplatků. Díky zásahu ministra se situace vyřešila ve prospěch celého projektu. Byl to jeden z těch případů, kdy potíže a překážky přinesou nakonec velké požehnání, když se člověk nevzdá. Další velký krok na cestě k nezávislosti školy udělal nový školní výbor. Přesvědčil rodiče, aby v zájmu školy a dětí přispívali každý měsíc malou částkou - 500 FC (což je přibližně 13 Kč) za jedno dítě na údržbu apod. Což je další velká pomoc, díky které bude škola moci fungovat samostatně.

Plány pro příští rok

Chtěli bychom dokončit stavby: a) třetí školní budovy, b) toalet se septikem a umývárnou, c) zdravotního střediska. Plány: Pro středisko musíme ještě sehnat zařízení, zaměstnance, vyřešit otázku platů a získat od místních úřadů povolení pro fungování střediska, aby mohlo konečně začít sloužit celé oblasti. Stále také ještě potřebujeme pořádné lavice s pracovními stoly. Dále plánujeme rozšíření zemědělského projektu.

Poděkování

Zvláštní poděkování patří německému velvyslanectví v Kinshase, které velkoryse poskytlo prostředky pro vybudování vodní nádrže, toalet, betonových podlah a zdravotního střediska. Jsme velmi vděčni paní Manig, manželce německého vyslance, že neváhala absolvovat náročnou a nebezpečnou cestu do buše, spojenou se vším možným nepohodlím a cestovními obtížemi, aby mohla vidět výsledky našeho společného úsilí na vlastní oči. Oceňujeme její velké osobní nasazení a podporu vyslanectví.

Velké poděkování patří všem našim věrným dárcům, sponzorům a podporovatelům, díky nimž mohou chodit děti do školy bezplatně. Z vašich příspěvků jsme do nedávna hradili mzdy učitelů, platíme Jeana - našeho místního manažera, hlídače, stavební dělníky atd. Vaše pomoc znamená, že můžeme průběžně řešit další náklady související s projektem, a protože pracujeme na ryze dobrovolnické bázi, jsme velmi vděčni těm, kdo nám pomáhají hradit náklady na provoz týmu. Ještě jednou díky za veškerou vaši vytrvalou pomoc!

Ještě bychom chtěli poděkovat všem pomocníkům a dobrovolníkům, kteří přispívají k činnosti ADH - účetnímu, tvůrcům webových stránek, správcům našeho profilu na Facebooku, překladatelům a vám všem, kdo se aktivně podílíte na naší práci. Tvoříte páteř našeho projektu, bez vás by nic z toho, o čem píšeme výše, nebylo možné! DĚKUJEME!

Fotogalerie
Učitelé, horní řada zleva: pí Odette, p. Kamba, p. Felicien, p.Kapinga, ředitel Pierre, p. Mukendi, p. Anaclet, p. Romain; dolnířada zleva: p. Alain, p. Mukoma, p. OmerNákladní kola převáží cement440 dětí na prvním stupni, 60 studentů druhého stupně, 500 dětí celkemRobert, Laurent a pomocník v akciJean (vpravo), Jeanpy a dárky, které jsme přivezli do školyJean, paní Manig a Wolfgang (vpravo) při setkání s učiteliJean & paní Manig na ananasovém poli před našimi novými školními budovamiLenka, Wolfgang a Anisska v sirotčinci v KinshaseCesta z Tshikapy do Mushapa. Uvízli jsme v bahně na 2 hodiny.Paní Manig při návštěvě našich nových třídhotové dílose uvnitř oheň a otvory budou pevně uzavřeny.První ananasy, které rostou v blízkosti naší školyZ cihel tvorba pece se dvěma otvory. Poté, co budou pokryty hlínou, zapálí

Přehledy roku

  2003 – 2004: Přišli jsme do Kinshasy po ničivé občanské válce v Kongu, dovezli do Afriky náš třetí kontejner a rozdělili potřebným humanitární pomoc.

10 výročí “Aktive Direkt Hilfe”

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH