02březen2024

header-actual2

 

Od roku 2000 umožňují naše výroční zprávy sledovat přehled vývoje našich projektů. Kromě shrnutí našeho aktuálního projektu tato sekce také zahrnuje již dokončené projekty. Můžete tak jít po stopách „Aktive Direkt Hilfe“ v Africe. Navíc zde každý měsíc zveřejňujeme nejnovější zprávy ohledně právě probíhajícího projektu.

Přehledy roku
pro 2017

Přehled roku 2017

Vyučování žáků z Mushapa pokračuje v Tshikapě

Na počátku roku 2017 jsme dokončili stavbu zdravotního střediska v Mushapu. Současně však v té době vypukly v provincii Kasai, kde se Mushapo nachází, ozbrojené nepokoje. Boje se bohužel rozšířily po celém regionu, a proto se Wolfgang s Jeanem nemohli z bezpečnostních důvodů do Mushapa vypravit.

Příčina nepokojů tkví v zájmu zahraničních těžebních společností o přírodní bohatství v tomto regionu. Přesně podle scénáře, který byl již uplatněn ve východním Kongu, bylo i zde cílem vyhnat místní obyvatelstvo, aby se tak snáze dostaly ke zdrojům bohatství. Členové kmene Tshokwe v naší oblasti zaútočili na příslušníky ostatních kmenů a vyhnali je z Mushapa i z přilehlých vesnic. Vydrancovali domy uprchlíků a ukradli vše, co patřilo nám i škole. Pierre, ředitel školy, s většinou učitelů a 80% žáků muselo společně se svými rodinami uprchnout do hlavního města regionu Tshikapy.

Provincie Kasai čítá v současnosti přes milion uprchlíků a tisíce mrtvých. V novinovém článku s titulkem “Konflikt v Kongu zanechal miliony dětí bez školního vzdělání” se píše, že “konžská provincie Kasai byla v tomto roce zasažena vlnou násilí, která vyhnala přes 850 000 dětí a zničila více než 950 škol.” Jednou z nich byla i naše škola. OSN nyní varuje, že 400 000 dětí mladších 5ti let v regionu Kasai trpí podvýživou.

Naštěstí se většině rodin našich dětí, které musely uprchnout, podařilo usadit společně v Tshikapě. Zde nyní máme 369 žáků: 32 navštěvuje jiné školy v Tshikapě, zatímco zbylých 337 pokračuje ve vzdělání pod dohledem ředitele Pierra. Na základě žádosti ze strany rodičů našel Pierre v Tshikapě školu, kde může on spolu s našimi osmi učiteli vyučovat žáky v odpoledních hodinách. Tým pedagogů doplnil o tři nové učitele, protože dva učitelé z původního sboru byli příslušníky kmene Tshokwe a ti zůstali v Mushapu. Za tuto iniciativu rodičů i Pierra jsme velmi vděčni, protože to znamená, že děti mohou pokračovat ve výuce i přes složitou místní situaci a myšlenka našeho projektu tak žije stále dál.

Cihly pro zemědělsko – chovatelskou školu v Mabale

V březnu Wolfgang, Jean a Joachim z BBK přiletěli do Nioki (přibližně 500 km severo-východně od Kinshasy). Zde pak po konzultacích s místními členy BBK byla jednomyslně odsouhlasena stavba nové zemědělsko – chovatelské školy pro místní mladé lidi, kteří momentálně nemají prakticky žádnou příležitost najít si po ukončení základní školy práci a získat vhodnou obživu. Pro tyto účely byl zakoupen 40-ti hektarový pozemek mezi Nioki a Mabalou.

Do Nioki jsme rovněž zaslali 500 kg kukuřice, aby měli místní rodiny možnost si něco vypěstovat a zvýšit zdejší produkci potravin. Kukuřice byla zasazena v říjnu, se začátkem dešťového období, a ke sklizni by měla dozrát v lednu.

Pro stavbu školy byla zahájena výroba cihel, na jejímž počátku jsou cihly vytlačeny na jednoduchém lisu a posléze vysušeny. Tímto způsobem jich bylo vyrobeno celkem 30 000 kusů. Následně bylo ovšem nutné zjistit, zda se dají tyto cihly vypálit. jsme vystavili pec ze 2000 kusů a v ní cihly vypalovaly po dobu 24 hodin. Po prvotním týdenním testování se bohužel ukázalo, že se v hlíně nachází příliš mnoho písku, kvůli kterému se polovina z nich polámala. Nicméně, i nepovedené cihly při stavbě využijeme a zbylé nevypálené bude chránit před dešti omítka z cementu. Jelikož se půda skládá z hlíny a písku, základy budovy musí tvořit cement smíchaný s kamením. Na každých třech metrech vybudujeme sloup, vyztužený železnými pruty, který ponese vrchní pás a na něm umístíme střechu. Tento způsob výstavby by měl zajistit, že budova vydrží déle.

Na následujích odkazech můžete shlédnout videa dokumentující naší letošní práci v Kongu, a také minutové video umožňující rychlé a snadné šíření informací o našem novém projektu Dále zde najdete rozhovor v mnichovské televizi (v němčině).

V příštích týdnech se v Kinshase očekávají nepokoje, proto Wolfgang musel svůj plánovaný odjezd do Konga posunout na později. Modlíme se za mírové řešení současné nestabilní situace. Velmi si vážíme a jsme vděčni všem, kdo jste náš projekt v tomto roce jakkoli podpořili. Děkujeme vám z celého srdce!

Fotogalerie
Po týdnu vypalování se cihly vyndají z pece a uskladníRozhovor s Christopherem Griebelem z mnichovské televize letos v létěVysušené cihly se naskládají na sebe, navrch se navrší hlína a uvnitř se rozdělá ohěň a vypalují se, aby se prověřilajejich kvalita. (Jelikož si na foťáku v Kongu nenastavili správné datum ukazují rok 2009.)500 kg kukuřice pro náš zemědělský projektVyměřování 40ti hektarového pozemku mezi Nioki a MabalouVysušené cihly se naskládají na sebe, navrch se navrší hlína a uvnitř se rozdělá ohěň a vypalují se, aby se prověřilajejich kvalita. (Jelikož si na foťáku v Kongu nenastavili správné datum ukazují rok 2009.)Ředitel Pierre s jedním z žáků ve sborovněNaši učitelé, kteří uprchli z Mushapa, a 3 noví členové třídního sboru z Tshikapy80 % školáků z Mushapa pokračuje ve vzdělání v TshikapěU Mabaly roste na poli mezi maniokem první kukuřicePo týdnu vypalování se cihly vyndají z pece a uskladníVysušené cihly se naskládají na sebe, navrch se navrší hlína a uvnitř se rozdělá ohěň a vypalují se, aby se prověřilajejich kvalita. (Jelikož si na foťáku v Kongu nenastavili správné datum ukazují rok 2009.)Výroba cihel – vždy po dvou kusechVysušené cihly se naskládají na sebe, navrch se navrší hlína a uvnitř se rozdělá ohěň a vypalují se, aby se prověřilajejich kvalita. (Jelikož si na foťáku v Kongu nenastavili správné datum ukazují rok 2009.)

Přehledy roku

Jen postupným převzetím vlastní zodpovědnosti můžou místní obyvatelé přijmout náš projekt jako svůj vlastní.

Náš cíl – udržitelnost vývoje

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH