02březen2024

header-actual2

 

Od roku 2000 umožňují naše výroční zprávy sledovat přehled vývoje našich projektů. Kromě shrnutí našeho aktuálního projektu tato sekce také zahrnuje již dokončené projekty. Můžete tak jít po stopách „Aktive Direkt Hilfe“ v Africe. Navíc zde každý měsíc zveřejňujeme nejnovější zprávy ohledně právě probíhajícího projektu.

Přehledy roku
srp 2019

Průběžná zpráva 2019

Mabala - školní a zemědělský projekt

Návštěva školy v Mabale

Když Wolfgang dorazil na letiště v Nioki, přivítal ho místní starosta, pan Mario, Mama Annie, členové BBK (naší partnerské organizace) a učitelé i studenti naší školy. Živá hudba, písně a velký uvítací transparent jasně dokazovaly, jak moc si místní nové školy váží. Wolfganga zvlášť dojal osobní dárek od studentů, malá umělá bonsai.

V Mabale, na školních pozemcích, pak 290 studentů, 11 učitelů a ředitel školy, pan Philemon, společně prezentovali písně, básně a scénky, které se studenti naučili ve francouzštině a některé dokonce i anglicky.

Naše Zemědělsko – chovatelská škola “ITAV ADH Mabala” je oficiálně registrovaná jako státní škola. Jak je už to ale v Kongu u nových škol bývá, stát neplatí žádné náklady. ADH proto hradí nejen všechny mzdové náklady, ale i daňové odvody za učitele.

Projekt “Kukuřice”

Abychom pomohli chudým farmářům v okolních vesnicích regionu Kutu, snažíme se podpořit pěstování kukuřice. Možná, že si vzpomínáte na náš předloňský projekt – do oblasti jsme dopravili 500 kg kukuřice. Trvalo poměrně dlouhou dobu, než tento projekt přinesl nějaké výsledky. Když jsme farmářům nabídli, že od nich úrodu také odkoupíme, povzbudilo je to, aby pokračovali v dalším pěstování.

Najali jsme agronoma Alaina, mladého energického farmáře, aby na tento projekt dohlížel. Dostal od nás peníze, aby dopravil prvních 5 tun kukuřice k řece Fimi. Odtud bude převezena na řece Kasai a řece Kongo do Kinshasy, kde ji prodají členové BBK a z výtěžku podpoří provoz školy. Celý projekt je stále v pilotní fázi a budeme muset prověřit, jak hladce bude vše fungovat.

Jeanův zemědělský projekt

Minulý rok jsme nastartovali náš první “mikrofinanční projekt”. Poskytli jsme Jeanovi půjčku, aby mohl na pozemcích východně od Kinshasy pěstovat batáty a maniok. Jak Jean sám píše: “Projekt ADH je skutečným požehnáním, přes určité potíže, s nimiž jsme se v prvním roce setkali. Z výtežků jsme byli schopni zakoupit 5 hektarů pozemků, kde vysázíme v září další batáty, které budeme sklízet v lednu 2020.”

Školy v Mushapu a Tshikapě

Gilbert a Francois jsou stále v kontaktu s řediteli škol v Tshikapě a Mushapu. Někteří z vás si asi vzpomenou na boje v Kasai, kde před 2 roky vyhnali příslušníci kmene Tshokwe členy ostatních kmenů z Mushapa a okolí. Tím se naše škola v Mushapu rozdělila na 2 části. Většina obyvatel, učitelů i žáků byla nucena uprchnout do Tshikapy, kde se jim podařilo pronajmout školní budovu, v níž probíhá vyučování bývalých mushapských žáků v odpoledních hodinách. Kmen Tshokwe, který zůstal v Mushapu, využívá naše školní budovy k výuce svých dětí. My stále podporujeme školu v Tshikapě, jelikož jako uprchlíci z Mushapa přišli o všechno a jen obtížně shánějí prostředky k živobytí.

Kinshasa

Kromě pravidelných setkání s členy ADH Congo a BBK měl Wolfgang během své poslední návštěvy možnost setkat se opět s Madlen, která se nadále stará o sirotky v domově Kimbondo. Madlen s pomocí některých přátel plánuje vybudování školy pro menší děti. Sama statečně bojuje s rakovinou, ale její zdravotní stav se zdá momentálně stabilizovaný. ADH poskytuje Madlen všemožnou podporu za její výbornou péči o tyto opuštěné děti.

V sirotčinci COLK se opět radovali z naší každoroční pomoci. Mama Monique a Mama Jeanette se snaží dělat vše, co je v jejich silách - pečují o 90 sirotků v extrémně chudé části města.

Česká Republika

Lenka vytvořila novou webovou stránku v českém jazyce, na které zveřejňuje inspirující a duchovně povzbuzující materiály – jmenuje se “Duchovní Spa”.

Wolfgang měl přiležitost přednést v červnu přednášku pro zájemce z BBC – Brumlovka Business Center. Organizátoři ho požádali, aby vystoupil s delší prezentací na témata, která zazněla v jeho TEDx Talk “Změň svět láskou”.

Stále pokračuje práce na stejnojmenné knize, která už ale spěje do finále. Momentálně Wolfgang vybírá zajímavou obrazovou dokumentaci. Současně stále hledáme vydavatele, aby náš pestrý příběh s mnoha odstíny mohl zasáhnout co nějvětší množství čtenářů a napomoci ke změnám, které tento svět tak velice potřebuje.

Zasíláme rovněž odkaz na naše poslední video (v angličtině), zachycující Wolfgangovu návštěvu ve škole v Mabale a u místních farmářů.

Děkujeme za vaši podporu, která tohle všechno umožňuje.

Fotogalerie
Kukuřice je balena do pytlů až po 120 kgPřednáška “Změň svět láskou”290 studentů vystupuje s písněmi, básněmi a scénkami ve francouzštině a dokonce i v angličtiněŽáci v Tshikapě v pronajatých školních budováchŘeditel Pierre a naši učitelé v Tshikapě290 studentů vystupuje s písněmi, básněmi a scénkami ve francouzštině a dokonce i v angličtiněBěhem cesty do Konga navštívil Wolfgang konžský venkov, konkrétně místo, kde s naší podporou vzniká nová střední škola. Dorazil na maličké letiště v blízkém městě, kde velká skupina lidí kohosi očekávala – s kapelou, velkým uvítacím transparentem a vší tou parádou, jaká je obvyklá při příletu významného politika. Wolfgang se ptal přátel, kteří ho čekali na letišti, kvůli které VIP se konají takové přípravy, a odpověď ho úplně uzemnila: “To je přece kvůli tobě!” ...a Gilbertem a členy BBK v KinshaseJeanův mainok: po sklizni se nejdříve oloupe...Wolfg. a Mama Annie s jedním z farmářůWolfgang odlétá z Kinshasy do NiokiS paní Roth a německých velvyslancem...Poté, co Wolfganga přivítal starosta a zástupci naší partnerské organizace, přistoupili k němu dva studenti naší školy a předali mu tu umělohmotnou bonsai. Byl to důkaz jejich vděčnosti za školu, kterou jsme pro něj vybudovali a do které mohou chodit, aniž by museli platit školné, což je v Kongu věc nanejvýš neobvyklá.Fotbalové míče a dresy - Mama Annie a starosta Nioki, p. MarioDo Kinshasy cestuje kukuřice z Lebamy po třech řekách - Místní loď na dopravu zboží i osobMadlen a sirotci v KimbonduMadlen a sirotci v Kimbondu... po vysušení se zabalí a odešle k prodeji...pak je na 3 dny naložen do vody (odkyselení)Aby kukuřice vydržela déle, je třeba ji usušitWolfgang s agronomem Alainem na polích v Lebamě

Přehledy roku

  Každodenní motivaci získáváme z niterného přání umožnit těmto dětem lepší šanci do života.

Náš cíl - odurbanizace

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH