02březen2024

header-actual2

 

Od roku 2000 umožňují naše výroční zprávy sledovat přehled vývoje našich projektů. Kromě shrnutí našeho aktuálního projektu tato sekce také zahrnuje již dokončené projekty. Můžete tak jít po stopách „Aktive Direkt Hilfe“ v Africe. Navíc zde každý měsíc zveřejňujeme nejnovější zprávy ohledně právě probíhajícího projektu.

Přehledy roku
pro 2018

Přehled roku 2018

Otevření Zemědělsko – chovatelské školy ADH v Mabale – Vzhůru do prvního školního roku

V březnu se Wolfgang setkal v Kongu se členy místní ADH Congo a organizace BBK, společně s naším manažerem Jeanem pak všichni plánovali a připravovali výstavbu naší nové “ Zemědělsko – chovatelské školy ADH v Mabale.”

V době od dubna do srpna navštívil Jean Mabalu třikrát, aby dohlédl na průběh prací, nakoupil materiál, sestavil tým dělníků a vyškolil místní manažerku, paní Annie, v tom, jak nadále vést práci, pořizovat fotodokumentaci, posílat reporty atd. Jean musel rovněž pozjišťovat, kde se nejvíce vyplatí nakoupit materiál a kde nechat vyrobit střechy, dveře, okna, školní lavice a stolky.

Podle Jeannových zpráv pracoval tým velmi dobře, dělníci odvedli skvělou práci. Podařilo se jim vystavět dvě zděné školní budovy s celkem 6 světlými učebnami a další budovu určenou jako ředitelnu, sekretariát a sborovnu pro 9 učitelů. Organizace BBK v Kinshase převzala náklady spojené s platy učitelů, což žákům umožní navštěvovat školu bez poplatků. Jedná se už o druhou školu tohoto typu, kterou se nám podařilo v Kongu otevřít. Školní docházka bez školného je v Kongu stále věcí neslýchanou.

Německá ambasáda sehrála v celém projektu významnou roli, neboť se postarala o pokrytí poloviny nákladů, což pro nás byla nesmírná pomoc. Jsme velmi vděčni i několika dárcům v Kongu a zejména našim pravidelným přispěvatelům v Evropě. Děkujeme vám všem za váš podíl na tomto velkém úspěchu, protože se skutečně podařilo neuvěřitelné – postavit “na zeleném drnu” novou školu během několika málo měsíců! Pro téměř 300 dětí to znamená ojedinělou šanci na lepší budoucnost a pro dosud nezaměstnané učitele a další pracovníky skvělou pracovní příležitost.

Chtěli bychom znovu ocenit pomoc nevládní organizace “Feed The Hungry” v České republice, která zajistila nákup a dopravu velkého kontejneru kvalitní nutričně obohacené rýže, kterou přepravili a distribuovali naši partneři z asociace Scripture Union mnoha potřebným jednotlivcům i organizacím v Kinshase, včetně sirotčinců COLK a Kimbondo (kde pracuje Madlen), které také podporujeme.

Wolfgang letos přednášel na programu TEDx Youth organizovaným školou Open Gate v Babicích u Říčan. Na tomto odkazu najdete Wolfgangův TED talk s názvem “Změň svět láskou”. Ve svém vystoupení Wolfgang hovořil o naší práci v Kongu a o tom, co je podle něj zásadní pro dosažení změn k lepšímu v této krizové oblasti . Primární řešení problémů dnešního světa i problémů osobních vidí v praktické aplikaci nesobecké lásky.

Fotogalerie
291 žáků, 9 učitelů, 2 školní budovy s 6 prostornými učebnamia budova ředitelny a sborovnyLenka prezentuje naši práci v Kongu ve škole CESTA v PískuCedule se jménem školy namalovaná na budovu sborovnyRozhovor s mnichovskou televizí (zleva) G. Steinberg, Lenka, Anisska a (vpravo) Jos, Wolfgang a Christopher GriebelWolfgangův TED talk ve škole Open Gate v Babicích291 žáků, 9 učitelů, 2 školní budovy s 6 prostornými učebnamia budova ředitelny a sborovny

Přehledy roku

  Konat dobro a měnit svět k lepšímu.

O ADH

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH