02březen2024

header-actual2

 

Od roku 2000 umožňují naše výroční zprávy sledovat přehled vývoje našich projektů. Kromě shrnutí našeho aktuálního projektu tato sekce také zahrnuje již dokončené projekty. Můžete tak jít po stopách „Aktive Direkt Hilfe“ v Africe. Navíc zde každý měsíc zveřejňujeme nejnovější zprávy ohledně právě probíhajícího projektu.

Přehledy roku
pro 2019

Přehled roku 2019

Zemědělsko-chovatelská praxe na naší střední škole v Mabale

V září zahájila naše střední škola v Mabale svůj druhý školní rok a přidala 9. ročník k 7. a 8. ročníku, které jsme měli již loni. Poskytuje vzdělání celkem 286 studentům, 180 chlapcům a 106 dívkám, kteří na rozdíl od studentů ostatních škol v Kongu neplatí žádné školné. Kromě běžných předmětů státních osnov začali studenti svoji první zemědělskou a chovatelskou praxi.

Máme radost z prvních plodin nejnovějšího zemědělského projektu, který se nachází na školních pozemcích. Praxe studentů ze zemědělského oboru zahrnuje pěstování různých druhů zeleniny, buráků, avokáda, palmových ořechů a banánů. Postavili jsme také slepičárnu a menší králíkárnu, určenou k výuce chovu králíků.

Po vysetí různých plodin sklidili studenti v listopadu velké množství zeleniny, kterou škola prodala maminkám, které ji prodávají dále, aby získaly finance na podporu školy. Tak se nám splnil velký sen: zemědělský projekt ve znamení udržitelného rozvoje, z něhož mají všichni prospěch. - Vytváří pracovní místa, podporuje matky a jejich rodiny, je užitečnou praxí pro studenty a přináší příjem pro školu. Naším cílem je rozšířit tento projekt a dosáhnout tak pro školu co největší nezávislost.

Studenti oboru chovatel absolvovali svou první praxi na nedaleké farmě místní dřevařské společnosti „Sodefor“, která také příležitostně pomáhá našemu projektu. Vedle školy jsme postavili čtyři nové záchody a zrušili ty staré, které byly jen dočasné.

ADH prozatím financuje platy učitelů, ale brzy by měla tuto zodpovědnost převzít BBK, a to podle dohody, uzavřené mezi našimi partnerskými organizacemi na počátku projektu.

Nejvýznamější úspěchy roku 2019

Mabala

V březnu a dubnu byl Wolfgang v Kongu a navštívil naší „Zemědělskochovatelskou střední školu “ITAV ADH Mabala“, aby dohlédl na projekt a povzbudil naše učitele a studenty. Při té příležitosti předal žákům fotbalové míče a dresy. Dárek vzbudil patřičné nadšení, studenti hned předvedli, co umí (viz video link níže). Poté odcestoval do Lebamy, 40 km jižně od Mabaly, kde se setkal s farmáři, zapojenými do našeho projektu “Kukuřice”. Farmáři od nás původně dostali dostali 500 kg semen kukuřice, z které měli obrovskou sklizeň.

Najali jsme agronoma Alaina, aby na tento projekt dohlížel a shromáždil všechnu kukuřici, kterou jsme od farmářů odkoupili. Osobně doprovázel její převoz po místních řekách Fimi, Kasai a Kongo až do Kinshasy, což bylo komplikované a nákladné. Potom ji naše partnerská organizace BBK prodala v Kinshase. Ukázalo se však, že získat podporu pro školu tímto způsobem je příliš obtížné.

ADH také finančně přispělo učitelům v Tshikapě (z bývalé školy v Mushapu), manažerům, učitelům, agronomům, strážcům a stavebním dělníkům v Mabale.

Kinshasa

Vloni jsme začali projekt mikrofinancování zemědělství s agronomem Ing. Jeanem Vitou na náhorní plošině Bateke, východně od Kinshasy. Letos díky tomu sklidil dobrou úrodu manioku.

Wolfgang se setkal s naším týmem ADH Kongo a členy BBK, aby prodiskutovali další kroky našich projektů. Poskytli jsme opět podporu Madlen v její práci se sirotky v Kimbondu na okraji Kinshasy a znovu i sirotčinci COLK v Kinshase.

Česká republika

Video z Wolfgangovy návštěvy Konga, které jsme upravili po jeho návratu, můžete shlédnout na. Uděláte si tak živý obrázek o projektech a životě v Kongu.

Lenka spustila nové české webové stránky s podobným obsahem, jako nabízejí „Vitamíny pro srdíčko“, a pokračovala v osobním poradenství mládeže.

V červnu měl Wolfgang přednášku založenou na TED vystoupení z loňského roku a výňatcích z jeho připravované knihy. Konala se v BB centru na Brumlovce a jejím cílem bylo zvýšit povědomí o situaci v Kongu. Věříme totiž, že největší pomoc, kterou můžeme nabídnout lidem v Kongu, je informační kampaň. Chceme šířit pravdivé zprávy o dění v této zemi a pokusit se ovlivnit národní a mezinárodní politiku vůči ní.

Česká organizace „Maranatha z.s.“ sponzorovala natáčení a úpravy této přednášky, přidala také české titulky. Můžete se na ní podívat zde.

Německo

V červenci a srpnu jsme již tradičně navštívili naše sponzory a příznivce v Německu a konalo se i každoroční setkání členů předsednictva ADH. V Mnichově jsme natočili náš již 10. rozhovor s Christopherem Griebelem z mnichovské televize, který můžete shlédnout zde (německy)

Jsme velmi vděční panu Griebelovi za to, že nám již tolik let poskytuje možnost představit naši práci v Kongu a povzbudit diváky, aby se zapojili do projektů ADH.

Cíle pro příští rok

S vaší pomocí bychom rádi pokračovali v podpoře výše uvedených projektů, rádi bychom se zaměřili zejména na podporu školy v její snaze o vlastní finanční zajištění a chtěli bychom zvýšit povědomí o situaci v Kongu.

Děkujeme za vaši neutuchající podporu, díky které můžeme pokračovat v této práci - bez vás by toto všechno nebylo možné!

Fotogalerie
Studenti oboru zemědělství při praktické výuceČtyři nové toalety... a přepravována po řekách Fimi, Kasai a Kongo do Kinshasy, kde se naše partnerská organizace BBK postarala o její prodejVýstavba kurníku za školními budovami... přenesena na loď ...Výstavba kurníku za školními budovamiKukuřice v Lebamě, balená do pytlů ...Zemědělský projekt a praxe pro studenty přímo u školních budovPraktický výcvik studentů chovatelského oboru na nedaleké farměPraktický výcvik studentů chovatelského oboru na nedaleké farměStudenti oboru zemědělství při praktické výuceZelenina, buráky a semenáčky ovocných stromů... přepravena náklaďákem k řece ...Zelenina, buráky a semenáčky ovocných stromůPřipraveni na vysazení sazenic10. rozhovor v mnichovské televizi - Lenka, Anisska, Wolfgang a reportér Christopher GriebelStudenti oboru zemědělství při praktické výuceStudenti oboru zemědělství při praktické výuceZelenina, buráky a semenáčky ovocných stromůPrvní králičci k prakt. výuce chovuSklízíme naše první buráky!Zelenina, buráky a semenáčky ovocných stromů

Přehledy roku

  2003 – 2004: Přišli jsme do Kinshasy po ničivé občanské válce v Kongu, dovezli do Afriky náš třetí kontejner a rozdělili potřebným humanitární pomoc.

10 výročí “Aktive Direkt Hilfe”

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH