16duben2024

support-header
 

Konkrétní sponzoring

ADH nabízí možnost podpořit konkrétní části jednotlivých projektů. Vy rozhodujete o využití vašeho daru. Cílený dar přispěje přímo té části projektu, kterou chcete podpořit. Čas od času aktualizujeme oblasti, na které můžete přispět, aby odpovídaly momentálním potřebám. Uvedené oblasti jsou zobrazeny v pořadí dle jejich naléhavosti. Pravidelně vás budeme informovat o vývoji našich projektů. Pokud bude v jedné oblasti nadbytek financí, přesuneme je do oblastí, kde je jich v daný okamžik potřeba naléhavěji.

  • Budování školy

  • Vzdělávání

  • Zemědělství

  • Tým

Vznik vzdělávací instituce

Předtím, než výstavba dalších školních budov může začít, musíme pořídit potřebný materiál. To je možné pouze ve větších městech, což znamená dlouhou a hlavně obtížnou dopravu z města na staveniště, kde musí být uskladněn.. Hence, to begin building a school, we have to first invest in a big way. Chcete-li ušetřit na nákladech, materiály musí být nakoupeny všechny najednou. Proto, než můžeme začít budovat školy, musíme nejprve investovat vetší množství prostředků. Z toho důvodu musíme nejprve shromáždit finance a pak, jakmile máme finanční prostředky na budovy k dispozici, můžeme začít s výstavbou. Vašimi dary podporujete ADH v budování školních budov. Konkrétně se jedná o výdaje, jako jsou: náklady na materiál, náklady na dopravu, náklady na pracovní sílu a náklady na skladování.

ADH targeted donation-building
Budování naší první školní budovy v Mushapu, celá z pálených cihel.

Read more

Vzdělávání: Pomoci k svépomoci

Ke zlepšení budoucích vyhlídek dětí, dobré vzdělání a podpora dětí dláždí cestu. Pomozte nám, prosím, zajistit trvalý a udržitelný provoz školy. Zaměstnávání kvalifikovaných učitelů je zásadní. Kromě běžných nákladů na pracovní sílu učitelů a zaměstnanců škol, je Váš dar investovaný na pořízení náležitých výukových materiálů, psacích potřeb, sešitů, učebnic, nábytku pro učebny, jako jsou černé tabule, školní lavice a stoly.

ADH targeted donation-education
První školní budova uvnitř: Světlé, prostorné učebny s velkými tabulemi pro lepší výuku.

Read more

Zemědělstvím k dlouhodobé udržitelnosti projektu

Integrovaný zemědělský projekt má přispět k existenčnímu dlouhodobému přežití školy a udržet školu soběstačnou. Našich 9 hektarů půdy je k dispozici pro pěstování plodin. Sklizeň se prodává místně a na regionálních trzích. Zisky jsou určeny k financování školy. Kromě toho je, profesionální zemědělství a výuka řemesel začleněna do školních osnov vyšších tříd. Prostřednictvím těchto dodatečných kvalifikací jsme zvýšili šance pro děti při hledání zaměstnání. Kromě toho, zemědělství již nyní vytváří nová pracovních místa a zajišt´uje potřeby pro tuto oblast, kde potraviny jsou opravdu vzácné. Pokud podpoříte projekt zemědělství, přispíváte tak dlouhodobému přežití celého projektu.

ADH targeted donation-agriculture
Náš zemědělský projekt: výsadba manioku jde opravdu dobře. Úroda má dlouhodobě financovat operaci školy.

Read more

Pomozte nám pomoci ostatním

Všichni členové ADH jsou zapojeny jako dobrovolníci, z toho důvodu máme velmi nízké náklady na administraci. Ale i tak máme výdaje, které nelze přiřadit přímo k projektu. Patří mezi ně zaopatření, léky, víza, náklady na dopravu atd. Bez týmu by nebyl žádný projekt. Podpořte nás jako tým, a pomozte nám pomáhat.

ADH targeted donation-team
Tým ADH Kongo: Od svého založení v roce 2000 Wolfgang a Lenka Schmidt pracují na plný úvazek pro ADH, Jos Voorn od roku 2011.

Read more

Finanční dary prostřednictvím PAYPAL

Podpořte nás finančním darem prostřednictvím PayPal.


 EUR

Darování bankovním převodem

Bankovní účet 'Aktive Direkt Hilfe e.V.'

Postbank Dortmund

IBAN: DE 92 4401 0046 0298 0004 61
BIC: PBNKDEFF

Adresa: Am Lerchenbuck 23 - D-79379 Müllheim

Neurčený sponzoring

Necháváte rozhodnutí o využití Vašich peněz na nás a raději podpoříte projekt jako celek?

 

 

 

Sponzorovat

  S potřebou rodin, aby jejich děti pracovali, je stálé a smysluplné školní vyučování velmi obtížné.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Jiní o nás

Některým našim příznivcům jsme položili následující otázku: „Proč vlastně podporujete ADH?“ O jejich odpovědi bychom se s Vámi rádi podělili.

Jiní o nás