20květen2024

header-actual2

 
Zemědělství
Zemědělství

Zemědělství

Aby náš školní projekt ADH měl dlouhodobé trvání, je spojen se zemědělským projektem. Výnosy z naší farmy mají dlouhodobě přispívat k financování provozu školy. Na celkové ploše téměř 10ti hektarů pěstujeme zemědělské plodiny, které lze prodat na místních trzích. Tím se zlepšuje zásobování regionu chudého na potraviny a vytváří se nová pracovní místa. Zemědělský projekt poskytuje rovněž možnosti, jak zahrnout lidi z vesnic do školního projektu a nechat místní populaci převzít vlastní zodpovědnost za školu. Počítáme s tím, že dobře vedená farma může v budoucnu sloužit jako názorná učební pomůcka.

říj 2016

Krádeže: věčný problém

Pierre nás informoval, že víceméně všechno ovoce z farmy SADR, které nyní patří nám, bylo ukradeno. Zmizely i ananasy, které rostly na školním pozemku. Je zřejmé, že hlad přiměje lidi k zoufalým činům. Pořád hledáme způsoby, jak ovoce lépe ochránit. Jeden z našich učitelů, pan Urban, je agronom, který původně pracoval pro farmu SADR. Od té doby, co je Jean v Kinshase, převzal pan Urban jeho hodiny agronomie. (Foto: ředitel školy Pierre ve své kanceláři)
Krádeže: věčný problém
led 2016

Náš zemědělský projekt v Mushapu: roční přehled

Podařilo se zkultivovat pozemky na sever od nových školních budov, zarostlé sloní travou a křovisky, takže jsou připraveny pro další sezónu. Střežit úrodu na těchto polích v bezprostřední blízkosti školy by mělo být podstatně snazší. Na poli o výměře jednoho hektaru dozrály první ananasy, což je pro nás pro všechny velká radost a povzbuzení. Sklizené plody pomohou místním lidem, kteří strádají nedostatkem jídla, navíc jsou polní práce výbornou příležitostí k získání potřebné praxe pro starší studenty. Střední škola se zaměřuje na výuku zemědělství, což by mělo studentům pomoci k zajištění obživy po celý život.
Náš zemědělský projekt v Mushapu: roční přehled
bře 2015

Pro začátek: pěstování ananasů

Zahájili jsme práci na novém zemědělském projekt. Minulý měsíc jsme připravovali pole pro pěstování ananasů. Bylo poměrně obtížné zasázet nové sazenice, protože staré ananasové pole spálil požár, ostatně jako už vícekrát v minulosti. Ale Jean se ve své práci vyzná velmi dobře a tak se náročný úkol přece jen podařilo splnit. Plánujeme rovněž ohraničit školní pozemky „stěnou“ z ovocných stromů. Stromy by měly tvořit ochranu nových školních budov před silnými severnímu větry.
Pro začátek: pěstování ananasů
pro 2014

Zemědělství - nový začátek

S naší školou vznikla v Mushapu instituce technického vzdělávání s důrazem na zemědělství. Integrovaný zemědělský projekt dosud nepřinesl očekávané finanční příspěvku k zajištění samostatného provozu školy. Ovšem přinejmenším z pedagogického hlediska je smysluplné, zkusit to znova. Zejména kvůli krádežím byla úroda v minulém roce sotva průměrná. Přesto jsme se rozhodli, že zemědělský projekt obnovíme. Do budoucna nebudeme pěstovat plodiny na otevřených polích, ale přesuneme zemědělskou výrobu přímo na naše pozemky těsně přiléhající k pozemkům školy. Doufáme, že se úrodu podaří lépe chránit - díky bezprostřední blízkosti školy a také díky péči učitelů a žáků. Na poli o rozloze 10 hektarů budeme přednostně pěstovat maniok a ananas. Půdu je ovšem třeba nejprve řádně připravit – vyrostla na ní vysoká tráva, keře i malé stromky, které je nutno řádně vyklučit. Nové, lépe chráněné pozemky, a Ing. Jean, schopný agronom s dobrým vzděláním a mnohaletými zkušenostmi – slibují, že tentokrát bude náš zemědělský projekt úspěšný.
Zemědělství  - nový začátek
čvc 2014

Úroda manioku

V Mushapu proběhla v minulém měsíci velmi úspěšně sklizeň manioku pod dohledem našeho zodpovědného manažera Jeana. Maniok byl snesen na hromadu, oloupán, namočen na tři dny do vody, aby se odstranili kyseliny, poté usušen a připraven k prodeji v pytlech po 80 kg. Bohužel i tentokrát byla část manioku ukradena a prodána v Mushapu pod obvyklou cenou, takže jsme byli donuceni prodat náš maniok až v Tshikapu. Protože jsme ale museli hradit dodatečné náklady spojené s transportem manioku do Tshikapy, snížily se i očekávané výnosy, takže výsledky nebyly takové, v jaké jsme doufali.
Úroda manioku
kvě 2014

Už tu máme žně

Náš první maniok dozrál a pětihektarové pole čeká na sklizeň. Abychom mohli maniok vyprat a namočit, použili jsme starou nádrž na vodu, kterou Jos kvůli tomu rozřezal na dvě poloviny. Pro lepší ochranu úrody jsme najali další strážné, protože už došlo k tomu, že část manioku byla odcizena. Krádež je těžké soudit, když mají lidé hlad, avšak my stále doufáme, že lidé ve vesnici postupně pochopí, že výnosy z polí podporují školní vzdělání právě jejich dětí.
Už tu máme žně
bře 2014

Novinky z maniokového pole

Jean, šéf zemědělského projektu, nám poradil, že bychom měli začít sklízet teď, aby výnos z pole manioku, který rostl více než rok na našem pětihektarovém poli, ještě o něco stoupl. Novější čtyřhektarové pole manioku se musí tento měsíc vyplít, aby nebyla ohrožena sklizeň. Další ránu, na kterou budeme muset v budoucnu nutně najít řešení, utrpělo naše ananasové pole. 1,5 ha rozlehlé pole s tisíci mladými rostlinkami ananasu bylo vypáleno, čímž jsme přišli o veškerou úrodu.
Novinky z maniokového pole
led 2014

Ovce byly nalezeny mrtvé

Jos odjel do Mushapa domoci se práva. Přiváží s sebou potraviny a pitnou vodu stejně jako potřebný materiál pro náš projekt. Jednoho rána přišla špatná zpráva: tři naše ovce byly nalezeny mrtvé. To je pro nás tvrdá rána. Ještě nevíme, co jejich smrt způsobilo. Pitva ukázala, že ovce sežraly plastové sáčky potřené palmovým olejem a solí.
Ovce byly nalezeny mrtvé
  Základní etické hodnoty, jako je zodpovědnost, poctivost a mravní integrita jsou pro naše spolupracovníky zcela nepostradatelné.

“Užasné nápady pro podporu” a “zodpovědní spolupracovníci”

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH