16duben2024

header-actual2

 
Zemědělství
Zemědělství

Zemědělství

Aby náš školní projekt ADH měl dlouhodobé trvání, je spojen se zemědělským projektem. Výnosy z naší farmy mají dlouhodobě přispívat k financování provozu školy. Na celkové ploše téměř 10ti hektarů pěstujeme zemědělské plodiny, které lze prodat na místních trzích. Tím se zlepšuje zásobování regionu chudého na potraviny a vytváří se nová pracovní místa. Zemědělský projekt poskytuje rovněž možnosti, jak zahrnout lidi z vesnic do školního projektu a nechat místní populaci převzít vlastní zodpovědnost za školu. Počítáme s tím, že dobře vedená farma může v budoucnu sloužit jako názorná učební pomůcka.

čvc 2020

Rozšíření našeho zemědělského projektu o plantáž palmového oleje díky programu financování OSN

Organizace PIREDD (součást projektu OSN “Redukce emisí, boj proti odlesňování a degradaci zemědělské půdy”) zaznamenala potenciál našeho zemědělského projektu a věnovala naší škole 1100 palmových semen, ze kterých budou vypěstovány sazeničky k osázení 7 hektarů pozemků. Naši žáci se pod vedením učitelů budou starat o tuto plantáž k produkci palmového oleje. Veškeré výnosy z prodeje produktů patří škole a měly by do budoucna přispět k její finančí nezávislosti.
Rozšíření našeho zemědělského projektu o plantáž palmového oleje díky programu financování OSN
kvě 2020

Zemědělský projekt v Mabale přispívá na údržbu školy

Abychom zajistili platy učitelů do budoucna i bez ohledu na angažovanost vlády, zahájili jsme také další zemědělský projekt. K dispozici máme pozemky kolem školních budov. Projekt zatím funguje nejlépe ze všech, které jsme dosud v Kongu provozovali. Díky řediteli školy a vedoucímu projektu, výbornému agronomovi Philemonovi, dělá náš zemědělský projekt velké pokroky. Philemon take založil malou drůbeží a mini králičí farmu, v současné době máme 43 slepic a 4 králíky. Jak ukazuje fotografie, naši kuřata a králíci byli pravidelně krmeni našimi studenty před „uzamčením“ kvůli pandemii COVID-19.
Zemědělský projekt v Mabale přispívá na údržbu školy
pro 2019

Dobrá sklizeň v podporovaném projektu mikro-zemědělství Jean

Na náhorní plošině Bateke východně od Kinshasy Ing. Jean byl schopen přinést dobrou kasavskou úrodu pro zemědělský mikrofinanční projekt, který jsme s ním začali minulý rok. Z výnosu ze sklizně Jean byl schopen plně uhradit náklady za semena vyvinutá společností ADH.
Dobrá sklizeň v podporovaném projektu mikro-zemědělství Jean
lis 2019

Zemědělský projekt v Mabale přináší první polní výnosy

Po vysetí různých plodin sklidili studenti v listopadu velké množství zeleniny, kterou škola prodala maminkám, které ji prodávají dále, aby získaly finance na podporu školy. Tak se nám splnil velký sen: zemědělský projekt ve znamení udržitelného rozvoje, z něhož mají všichni prospěch. - Vytváří pracovní místa, podporuje matky a jejich rodiny, je užitečnou praxí pro studenty a přináší příjem pro školu. Naším cílem je rozšířit tento projekt a dosáhnout tak pro školu co největší nezávislost.
Zemědělský projekt v Mabale přináší první polní výnosy
čvc 2019

Projekt “Kukuřice”

Abychom pomohli chudým farmářům v okolních vesnicích regionu Kutu, snažíme se podpořit pěstování kukuřice. Možná, že si vzpomínáte na náš předloňský projekt – do oblasti jsme dopravili 500 kg kukuřice. Trvalo poměrně dlouhou dobu, než tento projekt přinesl nějaké výsledky. Když jsme farmářům nabídli, že od nich úrodu také odkoupíme, povzbudilo je to, aby pokračovali v dalším pěstování. Najali jsme agronoma Alaina, mladého energického farmáře, aby na tento projekt dohlížel. Dostal od nás peníze, aby dopravil prvních 5 tun kukuřice k řece Fimi. Odtud bude převezena na řece Kasai a řece Kongo do Kinshasy, kde ji prodají členové BBK a z výtěžku podpoří provoz školy. Celý projekt je stále v pilotní fázi a budeme muset prověřit, jak hladce bude vše fungovat.
Projekt “Kukuřice”
čvn 2019

Jeanův zemědělský projekt

Minulý rok jsme nastartovali náš první “mikrofinanční projekt”. Poskytli jsme Jeanovi půjčku, aby mohl na pozemcích východně od Kinshasy pěstovat batáty a maniok. Jak Jean sám píše: “Projekt ADH je skutečným požehnáním, přes určité potíže, s nimiž jsme se v prvním roce setkali. Z výtežků jsme byli schopni zakoupit 5 hektarů pozemků, kde vysázíme v září další batáty, které budeme sklízet v lednu 2020.”
Jeanův zemědělský projekt
dub 2018

Náš zemědělský projekt získal odborný dozor

Jean se rovněž sešel s Philemonem, který bude mít na starost zemědělský projekt. Philemon je Jeanův bývalý spolužák ze zemědělské fakulty. Společně navštívili oblast Isaka, kde většina farmářů zasela kukuřici, kterou jsme do Nioki přivezli v loňském roce. I na tento zemědělský projekt bude Philemon i nadále dohlížet.
Náš zemědělský projekt získal odborný dozor
kvě 2017

Nová koncepce zemědělského projektu v Mabale

Pro projekt - “Zemědělsko-chovatelská škola ADH v Mabale” - jsme vybrali 40 ha půdy mezi městem Nioki a vesnicí Mabalou, což umožní dětem z obou míst se do školy dostat bez větších potíží. Pozemek je rovněž dost velký na to, abychom zde mohli vyučovat zemědělství v praxi. Od začátku našeho působení v Mushapu nás provázejí potíže spojené s krádežemi zemědělských produktů, které mizí přímo z polí. Jean přišel s novým nápadem, jak se s tímto přetrvávajícím problémem lépe vyrovnat. Z jeho podnětu jsme nakoupili 500 kg kukuřičného zrna a převezli 500 km náklaďákem a lodí z provincie Bas-Congo do Mabaly. Kukuřice není geneticky modifikována a má lepší kvalitu než osivo, které místní lidé běžně používají. Rozdali jsme po 5 kg kukuřice 100 rodinám členů BBK, kteří byli nadšeni možností vylepšit nejen svou vlastní situaci, ale i tuto oblast. V souladu s naším plánem budou lidé pěstovat kukuřici na svých vlastních pozemcích, což sníží naše náklady a zároveň zajistí lepší ochranu úrody. V době sklizně by měli všichni získat z 5ti kg zaseté kukuřice výnos 20 kg, z čehož si mohou 10 kg ponechat pro vlastní potřebu, 5 kg poskytnout pro potřeby školy a původních 5 kg vrátit, aby mohly být do projektu zapojeny další rodiny. Kukuřici by pak mělo být možné prodávat v Kinshase, neboť mezi Nioki a Kinshasou funguje pravidelná lodní doprava, a tím bychom získali další peníze pro školu a pro potřeby místního obyvatelstva. Doufáme, že náš projekt nabídne potřebné vzdělání, vytvoří pracovní místa, zajistí přísun potravin pro obyvatele a pokryje i jejich další potřeby.
Nová koncepce zemědělského projektu v Mabale
  Na okraji prašné cesty stojí občas malé stánky, kde se prodávají sušené ryby a někdy trocha zeleniny a ovoce.

Mushapo – portrét vesnice

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH