12srpen2022

header-actual2

 
Zemědělství
Zemědělství

Zemědělství

Aby náš školní projekt ADH měl dlouhodobé trvání, je spojen se zemědělským projektem. Výnosy z naší farmy mají dlouhodobě přispívat k financování provozu školy. Na celkové ploše téměř 10ti hektarů pěstujeme zemědělské plodiny, které lze prodat na místních trzích. Tím se zlepšuje zásobování regionu chudého na potraviny a vytváří se nová pracovní místa. Zemědělský projekt poskytuje rovněž možnosti, jak zahrnout lidi z vesnic do školního projektu a nechat místní populaci převzít vlastní zodpovědnost za školu. Počítáme s tím, že dobře vedená farma může v budoucnu sloužit jako názorná učební pomůcka.

čvn 2019

Jeanův zemědělský projekt

Minulý rok jsme nastartovali náš první “mikrofinanční projekt”. Poskytli jsme Jeanovi půjčku, aby mohl na pozemcích východně od Kinshasy pěstovat batáty a maniok. Jak Jean sám píše: “Projekt ADH je skutečným požehnáním, přes určité potíže, s nimiž jsme se v prvním roce setkali. Z výtežků jsme byli schopni zakoupit 5 hektarů pozemků, kde vysázíme v září další batáty, které budeme sklízet v lednu 2020.”
Jeanův zemědělský projekt
dub 2018

Náš zemědělský projekt získal odborný dozor

Jean se rovněž sešel s Philemonem, který bude mít na starost zemědělský projekt. Philemon je Jeanův bývalý spolužák ze zemědělské fakulty. Společně navštívili oblast Isaka, kde většina farmářů zasela kukuřici, kterou jsme do Nioki přivezli v loňském roce. I na tento zemědělský projekt bude Philemon i nadále dohlížet.
Náš zemědělský projekt získal odborný dozor
kvě 2017

Nová koncepce zemědělského projektu v Mabale

Pro projekt - “Zemědělsko-chovatelská škola ADH v Mabale” - jsme vybrali 40 ha půdy mezi městem Nioki a vesnicí Mabalou, což umožní dětem z obou míst se do školy dostat bez větších potíží. Pozemek je rovněž dost velký na to, abychom zde mohli vyučovat zemědělství v praxi. Od začátku našeho působení v Mushapu nás provázejí potíže spojené s krádežemi zemědělských produktů, které mizí přímo z polí. Jean přišel s novým nápadem, jak se s tímto přetrvávajícím problémem lépe vyrovnat. Z jeho podnětu jsme nakoupili 500 kg kukuřičného zrna a převezli 500 km náklaďákem a lodí z provincie Bas-Congo do Mabaly. Kukuřice není geneticky modifikována a má lepší kvalitu než osivo, které místní lidé běžně používají. Rozdali jsme po 5 kg kukuřice 100 rodinám členů BBK, kteří byli nadšeni možností vylepšit nejen svou vlastní situaci, ale i tuto oblast. V souladu s naším plánem budou lidé pěstovat kukuřici na svých vlastních pozemcích, což sníží naše náklady a zároveň zajistí lepší ochranu úrody. V době sklizně by měli všichni získat z 5ti kg zaseté kukuřice výnos 20 kg, z čehož si mohou 10 kg ponechat pro vlastní potřebu, 5 kg poskytnout pro potřeby školy a původních 5 kg vrátit, aby mohly být do projektu zapojeny další rodiny. Kukuřici by pak mělo být možné prodávat v Kinshase, neboť mezi Nioki a Kinshasou funguje pravidelná lodní doprava, a tím bychom získali další peníze pro školu a pro potřeby místního obyvatelstva. Doufáme, že náš projekt nabídne potřebné vzdělání, vytvoří pracovní místa, zajistí přísun potravin pro obyvatele a pokryje i jejich další potřeby.
Nová koncepce zemědělského projektu v Mabale
říj 2016

Krádeže: věčný problém

Pierre nás informoval, že víceméně všechno ovoce z farmy SADR, které nyní patří nám, bylo ukradeno. Zmizely i ananasy, které rostly na školním pozemku. Je zřejmé, že hlad přiměje lidi k zoufalým činům. Pořád hledáme způsoby, jak ovoce lépe ochránit. Jeden z našich učitelů, pan Urban, je agronom, který původně pracoval pro farmu SADR. Od té doby, co je Jean v Kinshase, převzal pan Urban jeho hodiny agronomie. (Foto: ředitel školy Pierre ve své kanceláři)
Krádeže: věčný problém
led 2016

Náš zemědělský projekt v Mushapu: roční přehled

Podařilo se zkultivovat pozemky na sever od nových školních budov, zarostlé sloní travou a křovisky, takže jsou připraveny pro další sezónu. Střežit úrodu na těchto polích v bezprostřední blízkosti školy by mělo být podstatně snazší. Na poli o výměře jednoho hektaru dozrály první ananasy, což je pro nás pro všechny velká radost a povzbuzení. Sklizené plody pomohou místním lidem, kteří strádají nedostatkem jídla, navíc jsou polní práce výbornou příležitostí k získání potřebné praxe pro starší studenty. Střední škola se zaměřuje na výuku zemědělství, což by mělo studentům pomoci k zajištění obživy po celý život.
Náš zemědělský projekt v Mushapu: roční přehled
bře 2015

Pro začátek: pěstování ananasů

Zahájili jsme práci na novém zemědělském projekt. Minulý měsíc jsme připravovali pole pro pěstování ananasů. Bylo poměrně obtížné zasázet nové sazenice, protože staré ananasové pole spálil požár, ostatně jako už vícekrát v minulosti. Ale Jean se ve své práci vyzná velmi dobře a tak se náročný úkol přece jen podařilo splnit. Plánujeme rovněž ohraničit školní pozemky „stěnou“ z ovocných stromů. Stromy by měly tvořit ochranu nových školních budov před silnými severnímu větry.
Pro začátek: pěstování ananasů
pro 2014

Zemědělství - nový začátek

S naší školou vznikla v Mushapu instituce technického vzdělávání s důrazem na zemědělství. Integrovaný zemědělský projekt dosud nepřinesl očekávané finanční příspěvku k zajištění samostatného provozu školy. Ovšem přinejmenším z pedagogického hlediska je smysluplné, zkusit to znova. Zejména kvůli krádežím byla úroda v minulém roce sotva průměrná. Přesto jsme se rozhodli, že zemědělský projekt obnovíme. Do budoucna nebudeme pěstovat plodiny na otevřených polích, ale přesuneme zemědělskou výrobu přímo na naše pozemky těsně přiléhající k pozemkům školy. Doufáme, že se úrodu podaří lépe chránit - díky bezprostřední blízkosti školy a také díky péči učitelů a žáků. Na poli o rozloze 10 hektarů budeme přednostně pěstovat maniok a ananas. Půdu je ovšem třeba nejprve řádně připravit – vyrostla na ní vysoká tráva, keře i malé stromky, které je nutno řádně vyklučit. Nové, lépe chráněné pozemky, a Ing. Jean, schopný agronom s dobrým vzděláním a mnohaletými zkušenostmi – slibují, že tentokrát bude náš zemědělský projekt úspěšný.
Zemědělství  - nový začátek
čvc 2014

Úroda manioku

V Mushapu proběhla v minulém měsíci velmi úspěšně sklizeň manioku pod dohledem našeho zodpovědného manažera Jeana. Maniok byl snesen na hromadu, oloupán, namočen na tři dny do vody, aby se odstranili kyseliny, poté usušen a připraven k prodeji v pytlech po 80 kg. Bohužel i tentokrát byla část manioku ukradena a prodána v Mushapu pod obvyklou cenou, takže jsme byli donuceni prodat náš maniok až v Tshikapu. Protože jsme ale museli hradit dodatečné náklady spojené s transportem manioku do Tshikapy, snížily se i očekávané výnosy, takže výsledky nebyly takové, v jaké jsme doufali.
Úroda manioku
  Konat dobro a měnit svět k lepšímu.

O ADH

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH