12srpen2022

header-actual2

 
Zemědělství
Zemědělství

Zemědělství

Aby náš školní projekt ADH měl dlouhodobé trvání, je spojen se zemědělským projektem. Výnosy z naší farmy mají dlouhodobě přispívat k financování provozu školy. Na celkové ploše téměř 10ti hektarů pěstujeme zemědělské plodiny, které lze prodat na místních trzích. Tím se zlepšuje zásobování regionu chudého na potraviny a vytváří se nová pracovní místa. Zemědělský projekt poskytuje rovněž možnosti, jak zahrnout lidi z vesnic do školního projektu a nechat místní populaci převzít vlastní zodpovědnost za školu. Počítáme s tím, že dobře vedená farma může v budoucnu sloužit jako názorná učební pomůcka.

pro 2012

Zaměřujeme se na pěstování manioku

Staré pětihektarové pole nás inspirovalo k tomu, že budeme nějakou dobu pěstovat pouze maniok. Kvalita rostlin a půdy se musí stále kontrolovat. Plevel, především vysoká sloní tráva, roste hrozně rychle a velmi snadno může zničit úrodu. Pole jsou obdělána a připravena pro novou sadbu. I v budoucnu se chceme soustředit hlavně na pěstování manioku, jenž je hlavní potravinou v Kongu. Rozhodující přednosti této rostliny jsou ty, že obyvatelé Konga maniok milují a že je jedlý jak kořen, tak listy.
Zaměřujeme se na pěstování manioku
lis 2012

Začínáme se zemědělským projektem

Nejprve využíváme sedm hektarů pozemku od bývalé farmy SADR a sázíme nové manioky, kukuřici, fazole a arašídy. Náš vlastní pozemek, který je stále ještě celý nezúrodněný, můžeme vymýtit a osadit později. K jeho ohraničení jsme nakoupili sazenice akátu. Jeden přítel nám daroval pár sazenic moringy, chlebovníku různolistého a chlebovníku obecného. Kasava a ananas jsou již vysázeny a daří se jim dobře.
Začínáme se zemědělským projektem
říj 2012

Zeleninová zahrada a chov zvířat

Aby mohl být tým ADH zásoben potravinami, musíme najít nejlepší řešení bez toho, abychom museli dovážet větší množství zásob. Přivezli jsme tedy semena z Evropy na pěstování vlastní zeleniny. Nejprve zkoušíme cibuli, rajčata, mrkev, lilek, salát atd. Zkusili jsme i fazole, pro ně je však třeba najít vhodnější půdu. SADR nám přenechal mimo jiné i tři ovce. Začínáme též s chovem prvních vlastních slepic.
Zeleninová zahrada a chov zvířat
zář 2012

Přebíráme pozemky od SADRu

Farma SADR se zavírá a její vlastník nám dává bezplatně k dispozici dobrou ornou půdu na pěstování. Z následujících důvodů nabídku přijímáme a dočasně rezignujeme na obdělávání naší vlastní půdy: 1) půda je velmi kvalitní a je vhodná k obdělávání; 2) náš vlastní pozemek se musí nejprve vymýtit a upravit, k čemuž bychom spotřebovali značné množství prostředků, které mohou být momentálně využity jinde; 3) nejdůležitějším důvodem však je, že stávající rostliny, které jsme dostali spolu s pozemkem, můžeme po dozrání prodat, část výdělku si ponechat a investovat ji do projektu výstavby školy. Na pěti hektarech převzatého pole se pěstuje maniok a na jednom a půl hektaru ananas se zhruba 3 000 ananasy. Aby mohl zemědělský projekt pokročit co nejdříve, tak Wolfgang, Jos a Jean pracují na přípravách k převozu semen a sazenic z Kinshasy.
Přebíráme pozemky od SADRu
lis 2011

Nejprve se soutředíme na výstavbu školy

Naše půda je ještě pustá, a tak ji musíme napřed vymýtit. Nejprve ji zbavujeme dva metry vysoké sloní trávy, keřů a malých stromů. Práce je namáhavá. Momentálně se soustředíme na stavbu školy, aby vyučování začalo co nejdříve. Proto mýtíme jen relativně malou část pozemku.
Nejprve se soutředíme na výstavbu školy
kvě 2011

ADH se stává vlastníkem pozemku

Náš projekt začíná plánováním. Hledáme vhodné místo pro školní budovu a související zemědělský projekt. Od nadnáčelníka dvou náčelníků v Mushapu, (kteří jsou tradičně vlastníky půdy), dostáváme darem pozemek o výměře devíti hektarů. Pozemek je na nás převeden podle místních zvyklostí a zapsán na katastru v Tshikapě. Kvůli tomu jsme ho museli napřed vyměřit, a aby mohl v budoucnu sloužit zemědělským účelům, budeme ho muset vymýtit.
ADH se stává vlastníkem pozemku
bře 2011

Projekt Mushapo: Výchozí situace

Když jsme poprvé přijeli do malé vesničky Mushapo, která leží 50 km jižně od města Tshikapa směrem k Angole, cca 1000 km jihovýchodně od Kinshasy v provincii Západní Kasai, nebyla tam žádná škola. Jako školní budovy v sousedních vesnicích slouží několik jílových chatrčí převážně se slaměnými střechami, které se musí každým rokem opravovat v důsledku škod způsobených silnými dešti a vichřicemi. Děti v nich sedí na křivých větvích ze stromů. Chceme tam postavit pořádnou školu, aby měly děti do budoucna lepší šanci se v životě „uchytit“. Aby mohla být škola dlouhodobě financována, přidružujeme ke školnímu projektu projekt zemědělský. Projekt začíná.
Projekt Mushapo: Výchozí situace

Strana 4 z 4

  … vyvolat změny přímo na místě.

Pomoc pro vesnice- odurbanizace

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH