21září2021

header-actual2

 
Vzdělávání
Vzdělávání

Vzdělávání

Se školním projektem v Mushapu chceme žákům zajistit dobré vzdělání, abychom jim a zároveň celé vesnici umožnili lepší možnosti do budoucna. Školní docházku nabízí ADH zdarma, vyučování se tak mohou účastnit i děti z těch nejchudších rodin. Prostřednictvím kvalitních pedagogů se ADH snaží vytvořit dobré vztahy mezi učiteli a žáky a podporovat individuální přístup k dětem. Učební plán naší oficiálně uznané školy odpovídá státním směrnicím, vyučovacím jazykem je už od první třídy francouzština.

lis 2013

Vzrůstající počet žáků, nedostatek učitelů a nový ředitel školy

Pro tento školní rok byl plánován provoz školy pro maximálně 180 žáků. Když ale místní viděli naše pokroky, chtěli i svoje děti posílat do naší školy. Proto máme nyní šest tříd s 314 žáky z Mushapo a okolních vesnic Kakondi, Shamubenzi a Kamupafu. Nová komise se sešla a hovořila o tom, jak tuto nečekanou situaci vyřešit. Budeme se muset pokusit rozšířit školu o nové vhodné učitele, kteří by zajistili kvalitní výuku. Dále jsme museli hlasovat o propuštění našeho dosavadního ředitele, protože již delší dobu nevykonával svou práci dobře. Už jsme našli vhodného kandidáta na volné místo ředitele školy, kterého komise schválila.
Vzrůstající počet žáků, nedostatek učitelů a nový ředitel školy
říj 2013

Založení školní komise

Sestavujeme komisi, která by nám pomohla dohlížet na celý projekt školy v Mushapu. Členové komise jsou: Jean - náš šéf farmy, ředitel školy, oba náčelníci z Mushapa a zástupce rodičovské rady. Na jejich programu budou důležité školní záležitosti. Kromě toho se bude v komisi diskutovat o tom, jak by se dal zemědělský projekt lépe zabezpečit proti zlodějům, jak zajistit dlouhodobé příjmy pro provoz a údržbu školy, aby mohla zůstat výuka pro děti bezplatná. Kromě toho naši školu navštívil školní inspektor z Tshikapy. S našimi pokroky byl velmi spokojen, doporučil nám ale co nejrychleji snížit velký počet dětí ve třídě.
Založení školní komise
zář 2013

Škola se dál rozrůstá – máme šest tříd

Mnoho rodičů ze tří okolních vesnic Kakondo, Shamubenzi a Kamupafu chce posílat své děti do naší školy. Počet žáků dál stoupá a nyní už máme šest tříd. Tím naše škola vyučuje celý první stupeň. Musíme však co nejrychleji vymyslet, jak snížit počet žáků v jedné třídě, abychom zajistili lepší podmínky pro výuku.
Škola se dál rozrůstá – máme šest tříd
čvn 2013

Vyučování v nové cihlové budově může začít

Stavební práce na naší první cihlové budově skončily. Dvě třídy byly zařízeny a jejich provoz může začít. Děti i učitel jsou okouzleni světlými prostory a vzniklou příjemnou pracovní atmosférou.
Vyučování v nové cihlové budově může začít
kvě 2013

Škola v Mushapo je státem uznaná

ádost o státní registraci naší školy v Mushapo byla ministerstvem pro vzdělání v Kinshase uznána. Velkou pomocí byl Gilbert, který tak rychle žádost na ministerstvu prosadil. Též André nabídl pomoc, neboť ministra pro vzdělání dobře zná – sám pochází z Tshikapy. Naše škola byla sice státem uznána, ale peníze pro učitele dále scházejí. To však v Kongu není neobvyklé. V odlehlých regionech může trvat třeba i více než rok, než učitelé dostanou svoji výplatu. K tomu, že bychom mohli státní peníze dostat, byli lidé v Kongu skeptičtí. Ovšem stejně jako se nám podařilo získat registraci školy, jsme znovu nesmírně vděční našim přátelům v Kinshase – Gilbertovi a Andrému – kteří nás velmi podpořili.
Škola v Mushapo je státem uznaná
bře 2013

Registrace školy

Snažíme se o oficiální registraci školy. Proces registrace začíná v Thikapě, kde jsme na úřadě přednesli žádost a obdrželi k tomu příslušné formuláře. Při jedné oficiální prohlídce naší školy s námi vyplnil formuláře zástupce školního úřadu ze správního obvodu Kamonia. Formuláře jsme poslali zpět do Tshikapa, kde jsme je na naší zpáteční cestě opět vyzvedli, abychom je mohli předložit osobně v Kinshase na ministerstvu školství. Se státním uznáním se můžeme v budoucnu vyhnout nečekaným problémům. Kromě toho, když je jednou škola státem uznaná, měli by zaměstnaní učitelé od státu dostávat menší plat. (Který si mohou doplnit vlastním pěstováním potravin na pozemku, který jim vyhradíme u školy.) Registrace je také důležitým krokem, aby se škola pomalu stala nezávislou na naší pomoci – a splnil se tak cíl dlouhého přetrvání našeho projektu.
Registrace školy
úno 2013

Děti zpívají jako výraz vděčnosti

Největší odměnou bylo, když jsem jednoho dne stál před školou a všechny děti z celého srdce zpívaly krásné písně jako výraz vděčnosti. Tento jediný moment stál za celou tu námahu, kterou jsme za dva roky do projektu v Mushapu vložili. Je velkou radostí vidět pokroky a nabývat tak odvahy pro další práci na školním projektu.
Děti zpívají jako výraz vděčnosti
pro 2012

Divadelní vystoupení – vánoční program

Organizujeme velký vánoční program pro žáky a jejich rodiny. Blandine nacvičuje s dětmi divadelní vystoupení – vánoční příběh. Děti se nazpaměť učí texty a hrát divadlo. Vánoční program měl velký úspěch a rodiče jsou pyšní na své děti.
Divadelní vystoupení – vánoční program
  Abychom výrazně zlepšili vyhlídky dětí (a tím i jejich rodin!), dali jsme si za cíl umožnit dětem dobré vzdělání a všestranně je podporovat.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH